nieuws

Dal woningbouw in 2012

woningbouw Premium

De ontwikkelende bouwers zien dit jaar de markt allesbehalve aantrekken. Volgens brancheorganisatie NVB valt het dieptepunt pas in 2012.

Voorzitter Jo Goossens van de NVB voorspelt dat dit jaar in Nederland minder dan 50.000 woningen zullen worden opgeleverd. Na een opleving tot hooguit 60.000 woningen in 2012 duiken de aantallen in 2013 weer onder de 50.000.

In zijn schets van de naaste toekomst geeft de NVB een veel treuriger beeld dan de prognoses van de onderzoeksinstituten EIB en TNO. Beide schatten de bouwproductie dit jaar zeker 10.000 woningen optimistischer in en rekenen voor 2012 op doorzettend herstel.

In een brief aan het kabinet waarschuwt Goossens dat de instituten de plank mis slaan omdat ze te veel waarde hechten aan de aantallen afgegeven bouwvergunningen. Tal van goedgekeurde projecten stranden in het zicht van de haven bij een gebrek aan voldoende kopers. Een teken aan de wand vormt de tweede helft van vorig jaar waarin maandelijks slechts iets meer dan 2000 aangeboden nieuwbouwwoningen een koper vonden. Bovendien constateert de NVB dat uit diverse overwegingen corporaties veel plannen terugtrekken.

“Per saldo verwachten we in 2011 per maand 1500 woningen te verkopen. Dat is 60 procent minder dan in de normale jaren voor de crisis”, verzucht Goossens in zijn brief aan het kabinet. De voorzitter van de NVB geeft diverse argumenten voor de stagnerende afzet. Zo beweegt de hypotheekrente zich in opwaartse richting en scherpen zowel de Autoriteit Financiële Markten als het Waarborgfonds Eigen Woningen de voorwaarden voor kredietverlening aan.

“De leencapaciteit van starters kan 30 tot 40 procent zakken. Bovendien zijn veel startersfaciliteiten, die een antwoord moesten geven op de recessie, al weer beëindigd. De steunmaatregelen in tranches van het Rijk zijn vervallen en fiscaal heeft een verslechtering plaatsgevonden bij de projecten op basis van koopgarant en erfpacht.”

De NVB vraagt het kabinet om coördinatie te bevorderen op het vlak van de leencriteria. Zo kan worden voorkomen dat AFM, Waarborgfonds, Nibud en banken alle gelijktijdig de handrem aantrekken. Ook bepleiten de ontwikkelaars overgebleven geld uit eerdere tranches om de bouw te stimuleren opnieuw in te zetten en actie te ondernemen om te komen tot een verantwoord grondbeleid van gemeenten en provincies.

Reageer op dit artikel