nieuws

Wieringen wordt toch geen eiland

woningbouw

“Nee het is geen Blauwestad”, zei verantwoordelijk gedeputeerde Laila Driessen in februari nog, doelend op het problematische project in Groningen. Ironisch genoeg heeft ze gelijk gekregen. De stekker is definitief uit het Wieringerrandmeer, waar de Blauwestad, weliswaar afgeslankt, wel doorgaat.

Als er al een datum te verzinnen was voor de start van het project, dan lag
die ongeveer in maart 2001. Of eigenlijk werd er al in 1989 over gesproken. Maar
in maart 2001 gaf de provincie Noord-Holland toestemming voor een nader
onderzoek naar het meer. Daarmee sloot de provincie aan bij de Vijfde nota
ruimtelijke ordening waarin het Rijk zich had uitgesproken voor een dergelijk
meer, alleen al vanwege vergroting van de waterberging.

De provincie zag toen kansen voor recreatie en toerisme, een economische
impuls voor de kop van Noord-Holland en het tegengaan van verdroging in
Wieringen. De stuurgroep die werd ingesteld voor het onderzoek klonk
optimistisch. In juli 2001 riep zij al dat de aanleg in 2003 kon beginnen. Als
financieringsbronnen golden Europese subsidies, bijdragen van het Rijk en een
geringe bijdrage van de provincie en gemeenten. Kosten, 300 miljoen.

Tijdens het jaarlijkse Mipim-vastgoedfeestje in Cannes, in 2003 werd de
provincie ineens aangenaam verrast door de belangstelling van commerciële
vastgoedpartijen in het project. Het zou de start worden van een pps met Lago
Wirense, waarin Volker Wessels Vastgoed, Boskalis en Witteveen + Bos
participeren.

In 2005 gaven gemeenten en provincie groen licht. Een MER werd gemaakt en
goedgekeurd. Alles leek goed te gaan, totdat in 2009 de gemeente Wieringen
ineens nee zei tegen het randmeer. In hetzelfde jaar werd ook steeds duidelijker
dat de financiële risico’s voor de provincie wel eens groter konden zijn dan
gedacht. Zo sprak oud-gedeputeerde Friso de Zeeuw over 80 miljoen. De provincie
hield het op maximaal 30 miljoen, een bedrag waarmee Provinciale Staten kon
leven.

Het jaar 2010 wordt lastiger. Eerst is er de affaire rond Ton Hooijmaijers,
de andere oud-gedeputeerde, die verdacht wordt van omkoping. Hooijmaijers zou in
2007 een negatief ambtelijk advies over het meer naast zich hebben neergelegd.
Daaruit blijkt dat het risico voor de provincie groter is, zelfs kan oplopen tot
een bedrag van 54 tot 100 miljoen euro. Dat werd opnieuw door Gedeputeerde
Staten ontkend, de provincie meldde dat de financiering inmiddels rond is.

Maar nu is dan toch het doek gevallen voor het ambitieuze project dat de Kop
van Noord-Holland een ander gezicht had moeten geven. De garantie die de banken
eisen voor de financiering, blijkt een te groot risico.

Reageer op dit artikel