nieuws

Kabinetsplannen zetten bouw verder onder druk

woningbouw Premium

De kabinetsplannen voor milieu en wonen gaan de bouw parten spelen. Dit blijkt uit de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Alleen al de afschaffing van de subsidies voor stadsvernieuwing (ISV),
locatiegebonden kosten (BLS) gecombineerd met de afschaffing van de
Vogelaarheffing zorgt ervoor dat de binnenstedelijke vernieuwing vrijwel geheel
stil komt te liggen, vreest de VNG. “Het gaat hier om kapitaalintensieve
projecten die gemeenten niet alleen kunnen financieren”, aldus de ledenbrief.
Gemeenten zullen wel hun best doen om er samen met bewoners en ontwikkelaars
toch nog wat gang in te houden.

Hetzelfde geldt voor monumenten. Daar krijgen gemeenten meer taken, dus daar
moeten ook de bijbehorende budgetten naar de gemeenten toe komen. Een speciaal
punt van aandacht is het plan om bij corporaties 760 miljoen weg te halen. “Dat
is fors en moet er niet toe leiden dat de financiële capaciteit om te investeren
door corporaties verder onder druk komt te staan. Veel zal afhangen van de
manier waarop het rijk deze plannen verder zal ontwikkelen”, aldus de VNG.

Reageer op dit artikel