nieuws

De Jager: uitkomst NMa-onderzoek serieus signaal

woningbouw Premium

Minister De Jager van Financiën gaat met de banken praten over de hoogte van de hypotheekrente. Aanleiding zijn de eerste resultaten van een onderzoek van kartelwaakhond NMa.

De Jager wil van de banken weten waarom de marges zo hoog zijn die ze
cliënten over hun hypotheken rekenen. Uit een eerste onderzoek van de
Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa)
blijkt dat de marges het afgelopen jaar
historisch hoog zijn, ook in vergelijking met buurlanden.

Daling beleidsrente

Voor De Jager vormen de eerste uitkomsten van het onderzoek “een serieus
signaal”. Hij zal daarom op korte termijn in overleg gaan met verschillende
marktpartijen om na te gaan hoe “opvolging gegeven moet worden aan deze
signalen”. Aanleiding voor de NMa om met het onderzoek te beginnen, vormden
berekeningen van het
Centraal
Bureau voor de Statistiek
. Daaruit bleek dat de toegevoegde waarde van het
Nederlandse bankwezen in 2009 met bijna 50 procent is gestegen naar ruim 24
miljard euro. Volgens het CBS is de belangrijkste reden voor deze stijging de
daling van de beleidsrente van de Europese Centrale Bank van 4,25 procent
oktober 2008 naar 1 procent vanaf mei 2009. Die daling is niet doorberekend in
de rentetarieven.

Reageer op dit artikel