nieuws

Kwart minder plannen huur

woningbouw

De afgifte van bouwvergunningen voor huurwoningen is in de eerste helft van het jaar teruggezakt tot 7733. De lust om te bouwen is vergeleken met de periode januari-juni vorig jaar met ruim een kwart afgenomen.

De afgifte van vergunningen voor huurwoningen liggen traditioneel in de
eerste helft van het jaar een stuk lager dan in de laatste zes maanden. Voor de
crisis werden in de slotmaanden sprongen voorwaarts gemaakt van een vijfde tot
een kwart. In 2008 en 2009 namen de aantallen in de tweede helft van het jaar
zelfs met 50,3 en 40,4 procent toe. Gezien de financiële positie van de
corporaties is een dergelijke opleving dit jaar hoogst onwaarschijnlijk. Ook bij
de koopwoningen trekt de afgifte van de bouwvergunningen in de tweede helft van
het jaar doorgaans een ferme eindsprint. De brancheorganisatie van ontwikkelende
bouwers NVB ziet dat dit jaar niet gebeuren.

Voorraad

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt over de eerste zes maanden van
het jaar slechts 17.509 nieuwe vergunningen. De aantallen zijn vanaf 2006 scherp
gedaald. Vier jaar geleden was de oogst nog dik 38.000 vergunningen waarna de
daling via zo’n 26.000 in de eerste helft van 2007 en 2008 inzette tot 21.317
begin vorig jaar. Ondanks de daling van het aantal nieuwe bouwvergunningen,
bevindt de voorraad nog te bouwen zich op een hoog niveau. Het CBS telt 177.529
plannen waarvoor de vergunning binnen is, 5590 meer dan een half jaar geleden.
Vijf jaar geleden zaten slechts 150.000 nieuwe woningen in de pijplijn. In de
eerste helft van het jaar kwamen 6555 huur- en 11.390 koopwoningen gereed. De
aantallen verdelen zich over 10.240 een- en 7705 meergezinswoningen. Vergeleken
met de eerste helft van vorig jaar slonk het aantal gereedgekomen woningen met
33,5 procent.

Reageer op dit artikel