nieuws

Regeling energiebesparing weer in werking

woningbouw

Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) trekt 15 miljoen euro uit om particuliere woningverbetering te stimuleren. Dat maakt het ministerie bekend.

Eigenaar-bewoners die de energiezuinigheid van hun huis willen verbeteren,
kunnen vanaf zaterdag weer een beroep doen op een stimuleringspremie. Het gaat
om de regeling ‘Meer
met minder’ die loopt tot eind volgend jaar
. Oorspronkelijk was hiervoor een
bedrag van 4,5 miljoen euro beschikbaar. Toen dit geld op was, werd de
stimuleringspremie tijdelijk stop gezet.

Volgens het ministerie is de subsidie een succes. Niet alleen wordt energie
bespaard maar ook de werkgelegenheid van aannemers en installateurs vaart er wel
bij. De stimuleringspremie is inmiddels omgezet in een rijkspremieregeling. De
uitvoering is in handen van
Agentschap NL. Voor
dit jaar geldt een subsidieplafond van 5 miljoen
euro.

Aanmelden

Eigenaar-bewoners die in aanmerking willen komen voor de premie, kunnen zich
melden via
www.meermetminder.nl.

Reageer op dit artikel