nieuws

Stuwmeer van kopers telt 1,3 miljoen mensen

woningbouw Premium

Een groep van 1,3 miljoen Nederlanders wacht op een geschikt moment om een woning te kopen. Als de knoop wordt doorgehakt, bepaalt de vrouw doorgaans de keuze.

Het nieuwe Profiel Huizenkopers van onderzoeksinstituut OTB en
brancheorganisatie NVB van de ontwikkelende bouwers brengt aan het licht dat van
een kopersstaking geenszins sprake is. Wel komt massaal uitstelgedrag voor. Zo
is 70 procent van de potentiële kopers niet bereid te verkassen vanwege de
huidige economie. Argumenten die eveneens een rol spelen zijn de eigen baan (64
procent), de slechte verkoop van de eigen woning (62 procent) en het behoud van
de renteaftrek (51 procent). De gemiddelde woningkoper is 45 jaar, verdient per
jaar 45.000 euro en heeft een kind. Gemikt wordt op een onderkomen met een prijs
van 299.000 euro. Nader bekeken blijkt dat slechts 6 procent van de kopers
jonger is dan 30 jaar. De groep van 30 tot 45 jaar heeft een aandeel van 49
procent. Bijna een derde valt in de categorie 45 – 60 jaar. De zestigplussers
maken 14 procent van de markt uit. Van de woningkopers verdient 46 procent meer
dan twee keer modaal. Bijna de helft heeft geen kinderen.

Breukvlak

De samenstellers van het rapport waarschuwen voor cruciale veranderingen. De
crisis is wel degelijk een breukvlak. Nederland telt steeds meer ouderen en
steeds minder jongeren. Omdat mensen op leeftijd minder vaak verhuizen neemt de
gemiddelde verhuisgeneigdheid af. Ook de steeds kleinere gezinnen en de
individualisering beïnvloeden de veranderende vraag. De NVB noemt de
voorzichtige wijze waarop de banken voortaan financieren saai. De
beschikbaarheid van geld zal daardoor over de gehele linie geringer worden. De
marketing zal daardoor nog een hele dobber krijgen om mensen over de streep te
halen een woning te kopen. Hoe de mensen te verleiden? “Vastgoed was bij uitstek
een mannensector”, valt te lezen in het rapport. “Het draaide om typische
mannenargumenten als grootte, kuubs en gevel. Toch kiest in 90 procent van de
gevallen de vrouw. Zij beoordelen meer op de balans van het geheel en het
gevoel.”

Reageer op dit artikel