nieuws

‘Parkeergarage kan best iets aan openbare ruimte toevoegen’

woningbouw Premium

‘Parkeergarage kan best iets aan openbare ruimte toevoegen’

Een parkeer-garage kan wel degelijk een mooie uitstraling en een fraaie aanblik hebben. Dat is de stellige overtuiging van stedenbouwkundige Wies van Eijk van Zeestad Den Helder, de organisatie die de stedelijke vernieuwing van de maritieme stad ontwikkelt en uitvoert.

Van Eijk: “Ja, het kost iets meer dan alleen dekken stapelen. Maar dat kan
ook, omdat we geen ondergrondse parkeergarages aanleggen. Een parkeervoorziening
kan wel degelijk iets toevoegen aan de openbare ruimte.” Een voorbeeld? “Je kunt
een winkelplint aanbrengen op ooghoogte in een gesloten wand aan de straatkant.
Het vraagt iets meer ruimtebeslag, maar op straat krijg je meer levendigheid.”
Den Helder (60.000 inwoners) wordt de komende vijftien jaar ingrijpend
vernieuwd. Het stadshart gaat op de schop en de ongeveer 45 hectare grote
voormalige Rijkswerf Willemsoord ondergaat een metamorfose. Hiervoor werd in
2008 het Uitwerkingsplan opgesteld. Binnen drie jaar wordt hier begonnen met de
bouw van een nieuwe schouwburg. Bij het station verrijst een nieuw stadhuis. Ook
komt er een nieuwe bibliotheek als ‘stepping stone’ tussen Willemoord en het
centrum. Tevens worden er tot 2025 circa 1200 nieuwe woningen gebouwd, waarvan
75 in de omgeving van het station. De grond wordt daar nu bouwrijp gemaakt en
nog voor de zomer wordt begonnen met de bouw. De Dijkbuurt, waar nieuwe woningen
komen met uitzicht op Texel en het Marsdiep, wordt als troefkaart beschouwd. De
totale investering bedraagt 500 miljoen euro. Doel is om de zeestad
aantrekkelijker te maken als woon- en winkelgebied. Den Helder is een
krimpgemeente, maar door nieuwe woonmilieus aan te bieden hoopt de stad huidige
bewoners vast te houden en nieuwe aan te trekken.

Creatieve oplossingen

De diverse kale parkeerterreinen, ontstaan na sloop van woningen, gaan weg.
De auto verdwijnt zoveel mogelijk uit zicht. De voetganger krijgt meer ruimte.
Het winkelgebied, nu versnipperd, wordt compacter. Met een 500 meter lang
stadspark komt groen nadrukkelijk terug in de stenige sfeer van de binnenstad.
Er komen vier nieuwe parkeergarages en enkele bestaande worden uitgebreid.
“Zoals hier”, wijst Van Eijk uit het raam van haar kantoor op Willemsoord naar
een vrijwel lege parkeerplaats, “moet het niet. Witte lijnen en auto’s in het
zicht.” Het mooiste waren ondergrondse parkeergarages geweest. Dat was echter
technisch en financieel niet haalbaar, geeft Van Eijk aan. “We hebben hier zoute
kwel en waterstromen die de aanleg van een ondergrondse parkeervoorziening
riskant maken.” Omdat de opbrengst per vierkante meter lager is dan in
bijvoorbeeld Amsterdam, is een ondergrondse autostalling bovendien niet rendabel
te maken. Andere creatieve oplossingen zijn dan geboden, stelt Van Eijk. Die
zijn er. Om te voorkomen dat auto’s het straatbeeld domineren, kun je
parkeerplekken omsluiten door woningen. “De parkeervoorziening is dan niet
zichtbaar in de openbare ruimte.” Bij wooncomplexen kunnen daken van
parkeerdekken bijvoorbeeld ingericht worden als speelplek of met groene
daktuinen. Edzo Bindels van architectenbureau West 8 uit Rotterdam is supervisor
van het Uitwerkingsplan Den Helder. Vooral de gevels van parkeergarages zijn
bepalend, zegt hij. “Die moeten een fraai aanzicht hebben. Een parkeergarage op
Willemsoord zou bijvoorbeeld een buitengevel kunnen hebben die oogt als een
houten loods. Je kunt verder denken aan het gebruik van staal in combinatie met
metselwerk.” Detaillering en verfijning zijn eveneens belangrijk. “Denk aan een
rustgevende constructie, goede kleuren en gebruik van daglicht.” Ingangen en
aan- en uitrijroutes moeten niet zichtbaar zijn. “Die hoeven niet breder te zijn
dan zeven meter. Je kunt ook denken aan een supermarkt of restaurant onderin het
gebouw.” Van Eijk noemt de gevelbekleding doorslaggevend voor de uitstraling van
een parkeergarage. “In Hamburg heb je er één die er aan de buitenkant uitziet
als een pakhuis. Daar moet je echt goed kijken om te zien dat het een garage
is.” De voorkeur in Den Helder gaat uit naar baksteen. “Dat is over 50 jaar nog
mooi”, verduidelijkt ze. Bindels merkt in dit verband op dat het metselwerk dan
wel netjes moet zijn afgewerkt. “Helaas zien we in de praktijk nogal eens dat
bakstenen witte uitslag krijgen, doordat het metselen niet goed is gebeurd.”

Kleinschalig

Ook de gevelindeling is van belang voor het aanzien. “Je moet een
kleinschalige onderverdeling maken”, legt Van Eijk uit. “Hoe ga je om met open-
en geslotenheid. Voor de ventilatie zijn openingen noodzakelijk, maar je wilt
niet dat er veel tl-licht naar buiten schijnt.” In dit verband noemt ze de
onlangs geopende GWL-parkeergarage in Amsterdam als voorbeeld. “Die bestaat
grotendeels uit baksteen, maar heeft ook glazen lamellen.” Ook voor de
parkeerders moeten de garages aantrekkelijk en gastvrij ogen, meent Bindels.
“Hij moet ruimtelijk en overzichtelijk zijn en niet zo’n lage betonnen ruimte,
waar je je auto tussen de kolommen moet wurmen.”

Schouwburg

De eerste fase van het Helderse Uitwerkingsplan omvat de bouw van een nieuwe
schouwburg op de voormalige en deels gerestaureerde Rijkswerf Willemsoord. Die
moet er voor 2013 staan. De begroting hiervoor is nu sluitend. Gemeente en de
provincie Noord-Holland stellen zich garant voor het tekort van 35 miljoen. Voor
de hele planperiode tot 2025 bedraagt het tekort nog 20 miljoen. De gemeente Den
Helder heeft hier inmiddels vijf keer 2,5 miljoen euro voor gereserveerd. De
totale kosten van de revitalisatie van de zeestad bedragen 500 miljoen.
Ontwikkelaars zijn behalve de gemeente Den Helder, Proper-Stok Groep BV,
Synchroon BV, Woningstichting Den Helder en Woontij.

Reageer op dit artikel