nieuws

Overleg met Woonbond gaat voor het voetbal

woningbouw

Aalko van der Veen (1948) is algemeen directeur ad interim van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Komende week wacht hem een zware agenda. Veranderprocessen binnen de organisatie slokken veel tijd op. Daarnaast vergen beperkende EU-regels zijn aandacht en is er de nasleep van de Kamerverkiezingen. “Het wordt een week stevig lobbyen.”

“Het is even topdrukte. Er komen deze week enkele bijzonder belangrijke
onderwerpen aan de orde. Maandag wordt een lange dag met drie vergaderingen.
Eerst met het coördinatieteam van de werkorganisatie, om de projecten die we
volgens afspraak met het ledencongres eind vorig jaar in gang hebben gezet te
bekijken. Een betreft de financiering van corporaties. Uit een onderzoek dat we
hebben laten doen, blijkt dat we op de langere termijn diep in de min schieten.
Dat staat haaks op het politieke voornemen om de winsten af te romen. Een ander
interessant project gaat over governance: over de transparante organisatie die
de corporaties willen zijn, en over de codes waaraan wij ons willen houden.

Voetbalpassie

’s Middags speelt het Nederlands elftal, maar ik schuif mijn voetbalpassie
terzijde voor een overleg met de Woonbond. We hebben ons voorgenomen zo snel
mogelijk na de verkiezingen bondgenoten te zoeken en strategieën te bepalen hoe
we de afspraken bij de kabinetsformatie kunnen beïnvloeden. Later ’s middags
bespreek ik met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de lopende zaken. Het WSW
staat garant voor leningen aan de bedrijfstak. Dezelfde onderwerpen –
verkiezingen en de financiering van corporaties – komen de volgende dag terug
tijdens het overleg met het bestuur van Aedes. We stemmen dan onderling onze
lobby- en publiciteitsactiviteiten af. We lopen aan tegen nieuwe Europese
richtlijnen voor geldelijke steun door de overheid die bouwen voor de lagere
middeninkomens onmogelijk maken. Met als gevolg een afnemend bouwvolume en de
vraag hoe je die groep dan moet huisvesten. Wij bepleiten dat die regels pas op
veel langere termijn ingaan. Later die dag reis ik naar Den Haag voor overleg op
het ministerie van VROM over hetzelfde probleem.

Formatiebesprekingen

Woensdag zit ik een groot deel van de dag aan de telefoon voor overleg met
andere bondgenoten hoe we de formatiebesprekingen kunnen beïnvloeden. Ik bel met
onder andere de Vereniging Eigen Huis en de VNG. Ik wil een gezamenlijk
initiatief ontwikkelen dat het gat tussen koop en huur overbrugt. De woningmarkt
moet van het slot. We moeten blijven bouwen voor mensen met een smalle beurs en
ook de middeninkomens van een plek verzekeren. Donderdagochtend heb ik een
afspraak met het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). ’s Middags met
de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW), met als een van de
gesprekspunten het beloningsniveau van corporatiedirecteuren. Verder zit ik deze
week aan tafel met onder meer onze ondernemingsraad over de
organisatieontwikkeling. De laatste dag van de week houd ik vrij om interne
dingen af te handelen. ”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels