nieuws

Woningstichting Den Helder stapt naar rechter

woningbouw

Woningstichting Den Helder stapt naar de rechter als minister Van Middelkoop (wonen) de corporatie niet toestaat uit het bestel te treden.

Dat zegt Peter Kramer, financieel directeur van de Helderse corporatie.
Binnenkort zal de minister de stichting horen op het ministerie. De corporatie
verzet zich tegen de integrale vennootschapsbelasting voor corporaties. Volgens
Kramer worden corporaties daardoor benadeeld ten opzichte van vastgoedbeleggers.
“Dat is onrechtvaardig. De fiscus houdt geen rekening met de verliesgevende
projecten van corporaties.” De woningcorporatie uit Den Helder meent dat de
volkshuisvesting in de marinestad door de belasting zo afgeknepen wordt dat het
onverantwoord is. Daarom zal zij tot het uiterste gaan om haar gelijk te halen.
“Een ding is zeker”, zegt Kramer, “mocht de rechter ons in het ongelijk stellen,
dan gaan we door tot het Europese Hof.”

Reageer op dit artikel