nieuws

Staf Depla (PvdA): ‘Initatiefwerk is handwerk dat je ’s avonds of ’s nachts doet’

woningbouw Premium

Staf Depla (PvdA): ‘Initatiefwerk is handwerk dat je ’s avonds of ’s nachts doet’

In zijn nieuwe werkkamer op het stadhuis in Eindhoven zit de fonkelnieuwe wethouder Financiën, Staf Depla (49, PvdA). De muren zijn nog kaal. Hij is net afgezwaaid als Tweede Kamerlid. De afgelopen tien jaar heeft hij zich als parlementariër beziggehouden met onder meer wonen, corporaties en onderwijs.

“Ik had er nog het meest de pest in dat de corporatiewet niet af was, toen
het kabinet viel. Die had ik graag willen afmaken. Die wet moet regelen hoe je
de woningcorporaties ordent, hun maatschappelijke taak definieert en hoe je ze
enerzijds voldoende ruimte geeft en hoe je anderzijds maatregelen kan nemen als
het misgaat. Op die manier kunnen niet te grote risico’s genomen worden en is de
taak van de corporaties duidelijk. Als we dat eerder hadden geregeld waren de
problemen ook niet zo groot geweest.” Het idee om te vertrekken uit de Tweede
Kamer ontstond afgelopen zomer. “Ik vind dat je als volksvertegenwoordiger
toegankelijk moet zijn voor mensen, op onderzoek moet uitgaan. Maar na tien jaar
krijg je het idee dat je het allemaal al eens gezien hebt. Dan werkt het niet
meer.” Als lokaal bestuurder kan Depla nu een andere koers varen. “Als
volksvertegenwoordiger ben je steeds kritisch, zo scherp mogelijk. Dat is je
rol. Als bestuurder denk je meer in oplossingen.” Zo denkt hij straks onder meer
over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en de mogelijkheden om het midden- en
kleinbedrijf daarin een reële kans te geven en het lokale grondbeleid.

Initiatiefwet

In het parlement heeft hij in totaal drie initiatiefwetten gemaakt en vier
initiatiefnota’s. “Dat kost veel tijd. Een initiatiefwet is het handwerk dat je
’s avonds en ’s nachts doet.” Met name op de initiatiefwet banksparen kijkt hij
met trots terug. “Het heeft ervoor gezorgd dat kleine zelfstandigen fiscaal
voordelig kunnen sparen zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van
verzekeringsmaatschappijen.” De wet is op 1 januari 2008 in werking getreden.
“Ook ben ik er trots op dat ik de huurliberalisatie heb tegengehouden. Ik weet
dat veel mensen het niet met me eens zijn, maar de regeling zoals die er lag was
niet goed. Het zou voor een lastenverzwaring zorgen bij de lage- en
middeninkomens en het zou niet tot meer bouwproductie leiden.”

Bouwadviezen

Hij heeft nog wel wat adviezen die hij aan de bouw wil meegeven. “Er ligt een
hele markt voor verbetering en het energiezuiniger maken van huizen van
particuliere eigenaren. Blijf niet op de bank zitten tot de overheid met
subsidies komt, maar ga zelf actief acquireren.” Daarnaast moet de bouwbranche
voor nieuwbouwwoningen betere kwaliteit leveren tegen lagere kosten. “Als je de
omzet wilt houden tenminste. De tijd komt niet meer terug dat je oneindig veel
kan vragen voor een woning. Duurdere huizen worden veel minder verkocht en die
tendens zal alleen maar toenemen. Iedereen moet afboeken, want ook de
grondprijzen leveren minder op dan verwacht. Eindhoven heeft vorig jaar zo’n 68
miljoen euro moeten inleveren op de grondexploitatie.” Zijn laatste tip aan
opvolgers: “Zorg voor een investeringsfonds voor krimp en binnenstedelijk
bouwen. En kijk bijvoorbeeld naar principes van ruilverkaveling voor de
krimpgebieden. Wat betreft de corporaties: Of je laat de corporaties de huren
verhogen en dan betalen de mensen voor de woningverbetering, of je laat de
corporaties investeren, of je roomt ze af. Maar het kan niet alledrie.”

Reageer op dit artikel