nieuws

Kritische vragen nog geen gewoonte bij corporaties

woningbouw

Cultuur en gedrag binnen raden van commissarissen van woningcorporaties zijn minstens zo belangrijk als het voldoen aan formele regels.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht
van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Meetbare criteria
zoals deskundigheid, onafhankelijkheid en het aantal nevenfuncties zijn niet van
doorslaggevend belang voor de kwaliteit en effectiviteit van het interne
toezicht. “Codes, regels en andere vereiste criteria zijn belangrijk, maar
nutteloos op het moment dat cultuur en gedrag in de raad van commissarissen niet
op orde zijn”, licht Albert Kerssies, directeur van de VTW toe. Toezichthouders
spreken elkaar beperkt aan op elkaars functioneren. Dat moet beter, vindt
Kerssies. “Een kritische commissaris moet je juist koesteren”, stelt hij.
Lastige vragen horen erbij. “Een commissaris die drie keer een lastige vraag
stelt, omdat hij niet tevreden is met het antwoord, moet de ruimte krijgen om
die vraag nog eens te stellen.” Nieuwe commissarissen die de afgelopen jaren
aantraden, hebben volgens Kerssies minder moeite om kritisch te zijn. Dat zou
volgens hem een van de redenen kunnen zijn dat de laatste tijd veel misstanden
zichtbaar worden. Kerssies: “Je ziet dat het toezicht scherper wordt. Daardoor
komen zaken naar boven.”

Reageer op dit artikel