nieuws

De Campus

woningbouw

In Hoogvliet is sloopbedrijf Oranje bezig met het neerhalen van verouderde woonflats.

De flats moeten plaatsmaken voor De Campus, een verzameling gebouwen waar
jongeren kunnen wonen, werken, en studeren. Materiaal uit de oude woonblokken
zal worden hergebruikt, als egalisatiemateriaal voor de toekomstige
schoolpleinen of gerecycled in kalkzandsteen voor de school- en woongebouw van
de Campus.

Reageer op dit artikel