nieuws

Gemeenten te lyrisch over woningbouw

woningbouw

Gedeputeerde Theo Peters vindt dat Gelderse gemeenten veel te positief zijn over de woningbouwproductie. Die denken net zoveel te bouwen als in topjaar 2009.

“Er liggen veel bouwplannen op de plank bij gemeenten. Tot ver na 2020 kunnen
we daarmee vooruit”, aldus Peters. “Maar voor de komende drie jaar maak ik me
juist zorgen dat we te weinig bouwen.” Dat de Gelderse gemeenten die zorg niet
delen, blijkt uit het overleg dat de provincie voerde met gemeenten over hun
woningbouwplannen. De gemeenten zijn ondanks landelijke signalen over problemen
in de woningproductie optimistisch en verwachten bijna net zoveel woningen te
bouwen als in 2009. “Dat was een topjaar. Maar als ik kijk naar de situatie in
de bouw ben ik niet zo optimistisch. Zeker niet voor 2011. Ik kan me niet aan de
indruk onttrekken dat gemeenten te positief zijn.” Daarom wil het college van GS
dat gemeenten, regio’s, woningcorporaties en ontwikkelaars de geplande
woningbouwprojecten nog eens goed onder de loep nemen en gezamenlijk komen tot
een goede prioritering en fasering.

Recessie

In het kwalitatief woningprogramma is onder meer gekeken naar de
woningbouwproductie voor de komende drie jaren. Verwacht werd dat deze als
gevolg van de recessie sterk zou terugvallen. Daarom heeft de provincie met alle
gemeenten overleg gevoerd over de woningbouwprojecten die op de plank liggen.
Daaruit blijkt dat er in Gelderland de komende drie jaar 30.000 woningen gebouwd
kunnen worden. De plannen hiervoor zijn klaar, bestemmingsplannen goedgekeurd en
de financiering rond. Dat zou betekenen dat er in recessietijd meer woningen
gebouwd kunnen worden dan de afgelopen jaren in niet-recessietijd. “Dat vind ik
moeilijk te geloven”, stelt gedeputeerde Peters. “Ondanks alle aanwijzingen dat
het slecht gaat met de bouw, kan er in Gelderland blijkbaar een aantal woningen
gebouwd worden dat alle andere provincies overtreft. Ik verwacht dat er in 2010
niet meer dan 7000 woningen worden gebouwd. Dat is nog heel acceptabel. Maar
voor 2011 maak ik mij grote zorgen.” Om verdere terugval te voorkomen moeten
gemeenten hun krachten bundelen en voorkomen dat plannen elkaar beconcurreren.

Reageer op dit artikel