nieuws

Andere opzet van crisisplan in de maak

woningbouw

De ministers Bos, Donner, Van der Hoeven en Van der Laan denken samen na over “nieuwe dingen” die de woningbouwproductie moeten stimuleren.

Dat zei minister Van der Laan tijdens een debat over crisismaatregelen voor
de woningbouw donderdag in de Tweede Kamer. Over de denkrichtingen liet de
minister zich niet uit. Wel sprak hij over een pakket dat bekostigd zal worden
uit “reeds besloten geld”. Van der Laan verklaarde ook waarom bepaalde ministers
meedenken. Donner (Sociale Zaken) studeert mee, omdat hij over de WW-uitkeringen
gaat. Van der Hoeven (Economische Zaken) vanwege de fondsen die zij beheert.
Over de rol van Bos (Financiën) liet de PvdA-minister niets los. Voor de zomer
maakt Van der Laan de definitieve plannen bekend. Zelf heeft hij in een derde
ronde van de stimuleringsmaatregel woningbouw nog ruim 100 miljoen euro te
verdelen. Mogelijk richten de voorwaarden van die laatste ronde zich meer op
corporaties. Dat Van der Laan de restmiljoenen voor woningbouw deels anders wil
inzetten is niet helemaal nieuw. Tegenover Dagblad Cobouw
verklaarde hij eind vorig jaar al dat hij voor een garantieregeling 15 miljoen
opzijzet. Minister Van der Hoeven zou dat bedrag verdubbelen.

Witte certificaten

Met Milieuminister Cramer, Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW en Elco
Brinkman van Bouwend Nederland is Van der Laan in gesprek over nieuwe
energiebesparende maatregelen. Hij sprak in dat kader over witte certificaten.
Tijdens het debat evalueerde de Kamer de crisismaatregelen die het kabinet reeds
inzette. Zorgen zijn er over gemeenten die met hun beloofde investeringen voor
de nieuwbouw ver achterblijven. Van der Laan beloofde daar met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten mee aan de slag te gaan. Over de crisis zei hij dat die
dieper en langer duurt dan hij gedacht had. Hij benadrukte dat het kabinet met
een bedrag van ruim 800 miljoen euro veel voor de bouwsector gedaan heeft. Over
de tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie naar 350.000 wil Van
der Laan het gesprek met de Kamer nog aangaan. De vraag is of de termijn die nu
per 1 januari 2011 afloopt moet worden verlengd.

Reageer op dit artikel