nieuws

Nieuwbouw woningen herstelt zich in 2012

woningbouw

De nieuwbouw van woningen kan in de jaren 2012 tot 2015 jaarlijks een groei tegemoet zien van 7 procent. Dit jaar incasseert de sector echter eerst nog een gevoelige klap van 16 procent productieverlies tot een waarde van 10,8 miljard euro.

Directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw constateert
dat de bouwbranche dit jaar hard wordt getroffen. Boven op de 5 procent
terreinverlies in 2009 volgt dit jaar een productiedaling van 7,5 procent. In
2011 treedt stabilisatie op. Het voorspelde dal wordt minder diep vanwege de
hulpmaatregelen van de overheden. De inmiddels gunstiger groeicijfers van het
Centraal Plan Bureau hebben maar een zeer beperkt effect op de bouwramingen. Een
jaar geleden rekende het CPB voor 2010 nog op stagnatie. Dankzij de aantrekkende
export wordt nu echter uitgegaan van 1,5 procent groei. De effecten voor de bouw
hiervan laten nog geruime tijd op zich wachten.

Inhaalvraag

“In de woningbouw krijgen we vanaf 2012 te maken met een inhaalvraag. Het
moment waarop mensen zelfstandig gaan wonen is cultureel bepaald en hoort bij
een zeker inkomensniveau. De structurele vraag komt straks weer terug. De
burgers die hun beslissingen op de woningmarkt hebben uitgesteld komen daar nog
bij als de onzekerheid over de baan weer verdwijnt. Zo trekt de vraag naar
woningen straks weer extra sterk aan”, verwacht Van Hoek.

Reageer op dit artikel