nieuws

CDA meent dat Crisis- en herstelwet zich als olievlek uitbreidt in de bouw

woningbouw

Anders dan de PvdA gelooft het CDA heilig dat de Crisis- en herstelwet banen voor de bouwsector kan redden.

Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) en Job Dura, bestuurder van Dura
Vermeer voerden de druk op een snelle behandeling van de wet door de Eerste
Kamer, deze week flink op. In reactie op de laatste cijfers van het EIB
benadrukte Brinkman dat de wet kan bijdragen aan een spoedig herstel van de
bouwsector. “Zo snel mogelijk” moet de wet, bedacht door zijn partijgenoot
Balkenende, dan ook ingaan. Dura betoogde woensdag bij de opening van de
beurshandel op Beursplein 5 iets soortgelijks. Hij sprak de hoop uit dat de
Eerste Kamer ook het werkgelegenheidsaspect van bouwtalent laat meewegen in haar
oordeel over de wet. Meindertsma, naast Kamerlid van de PvdA ook tijdelijk
directeur van bouwbedrijf Moes, verbaasde zich over de commotie. “Ik snap niets
van de bouwwereld. De reden dat het nu slecht gaat, heeft namelijk niets met te
lange bouwprocedures te maken. De reden is de vraaguitval. Onlangs was er zelfs
een ontwikkelende bouwer die bezwaar aantekende tegen zijn eigen plan. Nu bouwen
was voor hem te duur, omdat hij de woningen niet verkocht kreeg.”

Nadelig

Nee, de kleine aannemer is volgens Meindertsma niet geholpen met de Crisis-
en herstelwet. Volgens haar kan de wet zelfs nadelig uitpakken voor het MKB.
Door prijsopdrijving in een ‘overspannen’ inframarkt, zouden multifunctionele
aannemers onder de kostprijs huizen gaan bouwen, is haar vrees. Balkenende meent
dat het ministerie er alles aan doet prijsopdrijving tegen te gaan. Zo zouden
kleinere aannemers eenvoudiger combinaties kunnen vormen door geen hogere eisen
te stellen dan aan individuele inschrijvers. Ook langere termijnen van
vooraankondiging zouden kleine bedrijven helpen. Meindertsma stelt dat het mkb
daar ook niet veel aan heeft, omdat banken en borginstellingen te hoge eisen
stellen aan garanties. De PvdA’er bezint zich nog op een officieel standpunt.
Helemaal afrekenen met de Crisis- en herstelwet doet ze nog niet. “Op onderdelen
zie ik het nut ervan wel in. Maar aan de andere kant voorzie ik ook een wanorde
die door deze verzamelwet zal ontstaan.” Zich laten opjutten door de druk die de
bouwsector uitoefent op de Eerste Kamer, doet Meindertsma niet. “Misschien
moeten we nog wel een week langer de tijd nemen voor de behandeling.” Die extra
week is volgens Eric Janse de Jonge (CDA) niet nodig: “We moeten tempo maken.”
Het effect van de wet op het mkb, durft de CDA’er niet te schatten. Hoge
verwachtingen heeft hij wel. “Juist de grote projecten die in de wet zijn
opgenomen zullen zich als een olievlek uitbreiden in de sector. Van de kleine
leverancier tot de schilder zullen ervan profiteren.”

Reageer op dit artikel