nieuws

Bouwkosten van corporaties nader onderzocht

woningbouw

Minister Van der Laan (wonen) wil een nader onderzoek naar de hoogte van de bouwkosten van corporaties.

De minister wil uitzoeken hoe groot de verliezen zijn die woningcorporaties
maken bij de bouw van sociale huurwoningen, de zogenaamde onrendabele toppen,
blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de uitspraak van
Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk vorig jaar december in Cobouw, waarin hij
stelt dat de onrendabele toppen (het gat tussen de exploitatieopbrengsten en de
bouw- en beheerkosten) inmiddels is opgelopen tot 100.000 euro per woning. De
minister hield het in de Kamer eind vorig jaar op 54.000 euro. “Een denkfout”,
meende Bijdendijk. Van der Laan bekeek de cijfers volgens hem door de
achteruitkijkspiegel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. “Het fonds kijkt
in de jaarverslagen naar de opgeleverde woningen over 2008. Deze woningen zijn
in de loop van 2006 in aanbouw genomen. De minister heeft het dus over de
onrendabele toppen van 2006. Ik over 2009. De kosten zijn in de tussentijd enorm
gestegen”, aldus Bijdendijk vorige maand. Ambtelijke berekeningen zouden volgens
Van der Laan echter uitwijzen dat de onrendabele top op ongeveer 75.000 euro
uitkomt. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting noemt een onrendabele top van
100.000 euro “uitzondering en geen regel”. Bovendien lijkt een forse stijging in
de nabije toekomst volgens de toezichthouder onwaarschijnlijk vanwege de
economische crisis.

Reageer op dit artikel