nieuws

Kosten rijzen pan uit bij Rentree

woningbouw

De in problemen geraakte corporatie Rentree had het afgelopen jaar extreem hoge personeels- en bedrijfskosten.

Dat blijkt uit nieuwe stukken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).
De gemiddelde personeelskosten bedroegen in 2008 157.000 euro per fte. Landelijk
liggen de gemiddelde kosten op 64.000 euro. De bedrijfskosten zijn in de periode
2005-2008 met maar liefst 135 procent gestegen, terwijl andere corporaties 20
procent hoger uitkwamen. De stichtingskosten voor nieuwbouwhuurwoningen liggen
bij Rentree 14.000 euro hoger dan bij andere corporaties. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de “overige kosten” die 38.000 euro hoger liggen dan gemiddeld.
Omdat de kasstroom negatief is en de schuldenlast hoog, staan voor de corporatie
uit Deventer die 4.500 woningen beheert alle seinen op rood. De financiële
situatie is inmiddels zo belabberd dat Minister Van der Laan twee weken geleden
een extern toezichthouder bij Rentree heeft geplaatst. Eind oktober ontsloeg de
Raad van Toezicht directeur Rini Teuben vanwege “onverenigbare verschillen in
visie” over toekomstig beleid, ambities en de fasering van projecten.

Ontslagvergoeding

Na Rini Teuben zijn twee van de drie commissarissen van de Raad van Toezicht
afgetreden. De derde treedt binnenkort ook af. Rentree wenst niet uit te leggen
hoe de hoge kosten te verklaren zijn. “We zijn druk bezig om een plan te maken
dat we op 1 januari moeten indienen bij minister Van der Laan. Na de
jaarwisseling doen we mededelingen”, zegt een woordvoerder. De herontwikkeling
van de Amstellaan in Deventer speelt een centrale rol in het herstelplan. Dat
project legt een te groot financieel beslag op de corporatie, vindt de minister.
Het project staat bovendien te ver af van de primaire taak volkshuisvesting.
Rentree moet van de minister ook een financieringsplan opstellen voor de komende
vijf jaar. Dat plan moet klaar zijn op 1 maart 2010. Directeur Jan van der
Moolen van het CFV vermoedt dat de hoge personeelskosten te verklaren zijn door
ontslagvergoedingen. “In drie jaar tijd zijn 63 mensen vertrokken, een deel
daarvan is ontslagen. Dan kom je al gauw op die hoge bedragen.” Een ander deel
is te verklaren door een “rekeneffect”. “Tijdens het jaar zijn 21 van de 65
personeelsleden naar een deelneming van de corporatie overgegaan. De totale
personeelskosten van het jaar worden gedeeld door het aantal fte’s aan het einde
van het jaar. Daardoor ontstaat een wat vertekend beeld.”

Reageer op dit artikel