nieuws

Een gouden plek met grote aspiraties

woningbouw Premium

Een gouden plek met grote aspiraties

Het wordt een van de meest ambitieuze woningbouwprojecten van de komende jaren, Toolenburg Zuid. Op de 40 hectare weiland in Hoofddorp ontwikkelt Ymere 1.350 duurzame woningen, met een kwart lagere epc dan de landelijke norm.

Ambitieuze, vooruitstrevende bouwbedrijven kunnen noteren in de agenda:
Toolenburg Zuid. Start bouw: uiterlijk september 2012. Aanbesteding: volgend
jaar. In Hoofddorp-Zuid wordt namelijk een van de meest innovatieve woongebieden
van de komende tijd gebouwd. Het project krijgt volgens wethouder Jeroen Nobel
(grond) van Haarlemmermeer in januari waarschijnlijk het predicaat “excellent
gebied” van het ministerie van VROM. Excellente gebieden zijn voorbeeldprojecten
voor energiezuinige en innovatie bouw. Het predicaat gaat gepaard met een
subsidie van drie ton. Vinex-wijk Floriande is net klaar in de Haarlemmermeer,
tijd voor een nieuw groot woningbouwproject moet de gemeente gedacht hebben.
Toolenburg Zuid staat al sinds 1995 op de wachtlijst, kwam in 2001 in een
stroomversnelling, maar de schetsen en maquettes van architecten Sjoerd Soeters,
Winy Maas, Erick van Egeraat en Steven Holl wisten toen om uiteenlopende redenen
de gemeente niet aan het bouwen te krijgen. Uit nood is de gemeente zelf maar
gaan schetsen. Het hieruit voortvloeiende stedenbouwkundig plan werd begin deze
maand door Ymere en de gemeente ondertekend. Ymere wordt de ontwikkelaar omdat
het 80 procent van de grond in handen heeft, en de gemeente de rest. Van Wijnen
had een kleine positie, maar verkocht dat jaren geleden aan Ymere. Ymere en
Haarlemmermeer kiezen bewust voor een ouderwetse rolverdeling, zegt Roel
Steenbeek, bestuursvoorzitter van Ymere. “Wij doen de hele ontwikkeling, de
gemeente de regie.” De Amsterdamse woningcorporatie is van plan om een deel met
vaste bouwpartners te gaan doen. De corporatie koos onlangs Dura Vermeer, Trebbe
en Era Contour als ketenpartners. Een derde van de bouwproductie wil de
corporatie uiteindelijk door de “co-makers” laten uitvoeren. Bij Toolenburg
Zuid, “een dorpse stad tussen de vaarten”, zal het bouwaandeel van de partners
nog beperkt zijn. Ymere doet de complete ontwikkeling in het gebied. “Infra,
groen, de woningen. Alles”, zegt Steenbeek. Gebruikelijk is het niet dat een
ontwikkelaar alles op zich neemt, erkent hij. “Op deze schaal zie je het nog
weinig. We nemen een risico, je moet het in de klauwen hebben. Dat is op zich
spannend. Maar door alles in één hand te hebben hopen we kosten te besparen en
een hogere kwaliteit te leveren. Je ziet trouwens dat het steeds meer die kant
op gaat: Gemeenten die een regierol willen en de ontwikkeling liever aan anderen
overlaten.” Nog een risico: woningen verkopen in crisistijd. “Het wordt een
enorme klus”, beaamt Steenbeek. “De vraag is of je prijzen kunt maken die je
nodig hebt. Wij zijn van de sombere kant. De crisis gaat nog lang duren,
misschien dat we er in 2013 pas uit komen.” Daar tegenover staat volgens de
Ymere-voorman de bijzondere kwaliteit van de woningen en het woongebied, met
veel groen (17 procent), grachten (11 procent), hofjes, een recreatieplas en
andere stadse genoegens. De woningen zullen meer dan gemiddeld energiezuinig
zijn, zegt wethouder Jeroen Nobel. “Als de epc landelijk 0,8 is, gaan wij naar
0,6. Als de norm in 2012 naar 0,6 gaat, doen wij 0,4.” Een sporthal in het
gebied zal volgens hem een epc van 0 krijgen.

Extra maatregelen

Ymere levert daarbovenop 1.000 euro voor extra energiebesparende maatregelen
zoals gevelisolatie en duurzame energieopwekking. Dat is niet weinig, verzekert
Nobel. “Duurzaam hoeft niet duurder te zijn dan ander materiaal. De technieken
zijn niet nieuw.” Ook Steenbeek vindt de extra 1.000 euro per woning niet karig.
“Je praat over 1,4 miljoen euro extra boven op de energiemaatregelen die er al
zijn.” En de kwaliteitseisen zijn al erg hoog, houdt Steenbeek voor. “We maken
waanzinnige onrendabele toppen van 80.000 euro op de sociale huurwoningen.”
Dertig procent van de woningen is bestemd voor de sociale huursector. “Je zou
maar een laag inkomen hebben, en in deze wijk kunnen wonen. Echt een gouden
plek.”

Reageer op dit artikel