nieuws

Ballast en BAM moeten nog 200 kavels Blauwestad kopen

woningbouw Premium

BAM en Ballast Nedam moeten voor eind 2011 nog 200 kavels afnemen in de Blauwestad in Groningen. Gedeputeerde Pim de Bruijne gaat er vanuit dat de bouwers zich daaraan zullen houden.

Beide bouwers die in 2007 uit het samenwerkingsverband Blauwestad zijn
gestapt, hebben destijds afgesproken uiterlijk 31 december 2011 de kavels af te
nemen. De Bruijne denkt dat zij zich aan die afspraak zullen houden, zo zei hij
tijdens een vergadering van de commissie Bestuur en Financiën van de provincie.
“Voorlopig hebben ze nog alle tijd om hun belofte in te lossen. Halverwege
volgend jaar zal ik eens vragen hoe het met de voortgang zit”, beloofde hij. De
commissie wilde ook weten hoe het zit met de strop voor de provincie van 29
miljoen euro. Dat bedrag is een gevolg van de tegenvallende verkoop van kavels
als gevolg van de stagnerende woningbouw. Ook het uitstappen van Koop Holding
dit jaar, dat daarvoor een bedrag meekreeg van 13,7 miljoen euro voor
teruggekochte gronden, droeg daaraan bij. De Bruijne weigerde – uit angst voor
een schadeclaim – te vertellen welke strop Koop heeft geleden. “We hebben
afgesproken niets te zeggen over bedrijfsgegevens. Daar houden we ons aan”,
aldus de gedeputeerde. Wel herhaalde hij zijn eerdere stelling dat ook de
marktpartijen, Koop in dit geval, schade hebben geleden doordat lang niet alle
kosten zijn meegenomen. De provincie houdt wel nog steeds vast aan het
oorspronkelijke concept van de Blauwestad, zo’n 1500 woningen van boven de 3
ton. Het project was bedoeld om Oost-Groningen een economische impuls te geven.
Daarbij is gemikt op het aantrekken van vooral rijke westerlingen die in een
prachtig rustig gebied willen wonen.

Reageer op dit artikel