nieuws

Brancardlift in ieder oud woongebouw te duur

woningbouw Premium

Oude woongebouwen met te smalle trappenhuizen voorzien van brancardliften is te duur. Dat stelt minister Van der Laan.

Hij reageert daarmee op zorgen van Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) die
tijdens een algemeen overleg over bouwregels begin deze maand de
toegankelijkheid van oude woongebouwen ter discussie stelde. Met het oog op de
vergrijzing vreest zij dat steeds meer personen die om medische redenen
verticaal moeten worden vervoerd, met een takelwerktuig van de brandweer uit het
raam moeten worden gehesen. Van Gent noemde dat ‘mensonwaardig’. Van der Laan
onderschrijft het verschijnsel. Voor maatregelen vindt hij het echter te vroeg.
Eerst wil hij weten hoe groot het probleem precies is. Wel is de minister van
mening dat het aanpassen van oude portiekwoningen niet reëel is. Dit bij gebrek
aan ruimte in de gebouwen en de hoge kosten die daarmee zijn gemoeid.

Reageer op dit artikel