nieuws

Bouw huizen Groene Hart stagneert

woningbouw Premium

Over tien jaar is geen uitbreidingsvraag naar woningen meer in het Groene Hart.

Dat voorspellen onderzoekers van Companen op basis van enquêtes. Aan die
stelling ligt een aantal redenen ten grondslag. De afgelopen jaren tot 2007 is
er in het Groene Hart, tussen de vier grote Randsteden, sprake geweest van een
zeer geringe toename van de bevolking. De natuurlijke aanwas was nog wel
positief, maar neemt af terwijl er meer mensen de streek verlaten dan er zich
vestigen. Gedeeltelijk is dit veroorzaakt door het restrictieve bouwbeleid
waardoor er te weinig aanbod van woningen is geweest. Procedures werden dan ook
veelvuldig genoemd als knelpunt voor bouwen in de groene long van Holland.

Krimp

Ondanks dat er nu wel wat gebouwd mag worden, moeten gemeenten er rekening
mee houden dat desalniettemin krimp gaat optreden. “Houdt u er rekening mee dat
over tien jaar de uitbreidingsvraag weg is. Dan zal er eerst een huis gesloopt
moeten worden voordat er een nieuw gebouwd kan worden”, aldus de onderzoekers.
De onderzoekers constateren echter ook aan de vraagzijde tekortkomingen. Zo is
er sprake van een zeer eenzijdig woningaanbod en op veel plekken ook een zwakke
economische basis. Daardoor neemt de animo af voor potentiële verhuizers om zich
er te vestigen. Ook is er daardoor sprake van veel vertrekkende mensen. Starters
op de woningmarkt vertrekken vooral uit het Groene Hart omdat er onvoldoende
betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Grondopbrengsten

Volgens de onderzoekers hebben veel gemeenten gedreven door maximalisatie van
de grondopbrengsten gemikt op dure koopwoningen. “Er is onvoldoende gebouwd in
het goedkope segment waardoor met name de groep starters niet behouden is
gebleven voor het Groene Hart”, zeggen zij. Gedeputeerde Govert Veldhuizen was
het met de onderzoekers eens. “De woningproductie moet zich niet primair richten
op wat goed is voor de gemeentekas”, zei hij diplomatiek in een reactie op het
onderzoek.

Reageer op dit artikel