nieuws

Bas Jan van Bochove: ‘Huiver voor staatssteun’

woningbouw

Bas Jan van Bochove: ‘Huiver voor staatssteun’

Staatssteun of niet? Die vraag hangt al een paar maanden als een donkere wolk boven de 400 miljoen euro die minister Van der Laan gemeenten geeft om stilgevallen woningbouwprojecten op gang te helpen. Omdat zelfs de VNG en SenterNovem er verschillende lezingen op nahouden, eist Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) opheldering van de minister. “Gemeenten durven het geld niet uit te geven.”

U wilt dat de minister duidelijker aangeeft hoe een gemeente de
verkregen subsidie mag gebruiken. Wat is het probleem?

“In toenemende mate bereiken ons signalen van gemeentebestuurders die aangeven
dat ze niet weten wat ze wel en niet mogen. Met als gevolg dat ze het geld dat
ze gekregen hebben voor een woningbouwproject niet durven uitgeven. ‘Wij doen
niets, de risico’s zijn te groot’ zeggen ze dan. Dat is zonde voor de projecten
die ondanks een subsidie niet worden uitgevoerd.”

Van der Laan heeft gezegd dat gemeenten zelf invulling mogen geven
aan de subsidie zolang ze zich houden aan de Europese staatssteunregels. Over
welke specifieke gevallen twijfelen gemeenten?

“Betrokken bouwbedrijven mag je niet direct steunen, dat is helder. Het gaat om
de gevallen waar gemeenten kopers voor een project over de streep willen
trekken. De vragen die wij dan krijgen zijn: hoe zit het met de kopers die al
wel hebben ingetekend voor dat project, en wat moeten we met kopers die een huis
willen van een project dat geen subsidie krijgt. Juristen verdienen goud geld
aan dit soort discussies.”

Hoe groot is het probleem?
“Op basis van de reacties die wij krijgen, concluderen wij dat het er niet
geruststellend voor staat .Wij weten dat het probleem in ieder geval speelt bij
vier, vijf middelgrote gemeenten. Ik noem geen namen, omdat ik dat met de
bestuurders zo heb afgesproken.”

Wat wilt u van de minister?
“Hij moet vertellen hoe gemeenten particulieren kunnen stimuleren, zonder dat ze
het risico lopen dat ze de Europese staatssteunregels overtreden. Als hij dat
niet kan, dan wil ik dat de minister de gehele stimuleringsregeling woningbouw
aanmeldt in Brussel. En dat hij de Europese Commissie met grote spoed verzoekt
om een nationale vrijstelling voor deze regeling.”

Reageer op dit artikel