nieuws

78 miljoen naar Woningbouwprojecten

woningbouw Premium

Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de IJsselsprong bij Zutphen. Daarnaast steekt staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) 9,5 miljoen euro in de waterveiligheid van het gebied. Haarlemmermeer kan 48 miljoen euro tegemoetzien voor het project Westflank.

Alle projecten uit het Nota Ruimte-budget hebben hiermee een bijdrage van het
Rijk gekregen. De Westflank van de Haarlemmermeer is één van de laatste
grootschalige uitleglocaties in de Randstad. De bedoeling is er 10.000 woningen
te bouwen. Daarnaast gaat het om een recreatiegebied van 900 hectare groen. In
het gebied wordt geïnvesteerd in een klimaatbestendig waterbeheersysteem. Het
project IJsselsprong beslaat het grondgebied van de gemeentes Brummen, Voorst en
Zutphen ten westen van de IJssel. Het project omvat 3000 woningen,
infrastructuur, natuur en bescherming tegen hoge rivierafvoeren. Het Nota
Ruimte-budget bedraagt in totaal 1 miljard euro.

Reageer op dit artikel