nieuws

Nieuwe cao corporaties na tien maanden onderhandelen

woningbouw Premium

De 30.000 werknemers van woningcorporaties krijgen een loonsverhoging van 2,5 procent. Ook ontvangen ze een eenmalige uitkering van 1,25 procent.

Dat zijn vakbonden en werkgeversorganisatie Aedes overeengekomen. Na tien
maanden onderhandelen bereikten zij gisteren een principeakkoord over een nieuwe
cao. De salarissen stijgen per 1 oktober van dit jaar met 1,5 procent. Met
ingang van 2010 komt daar een loonsverhoging van nog eens 1 procent bij. In
november krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 1,25 procent.

Schoolverlaters

Afgesproken is verder dat de werkgevers de verhoging van de pensioenpremie
met 2 procent dit jaar dragen. Volgend jaar wordt de verhoging gedeeld, waarbij
de werkgevers twee derde voor hun rekening nemen. Voor schoolverlaters en
starters op de arbeidsmarkt worden de aanvangssalarissen verlaagd met 8 procent.
Dat moet de instroomkansen van deze groep toekomstige werknemers vergroten.
Werknemers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 4500 euro per vijf
jaar. Ook komt er een collectief budget voor loopbaanontwikkeling van 1,75
miljoen euro. “De werknemer kan zichzelf zo wendbaarder en weerbaarder maken en
is daardoor beter voorbereid op veranderingen in de eigen organisatie en op de
arbeidsmarkt”, reageert Aedes-bestuurder Margriet Drijver. 55-Plussers kunnen
jaarlijks 28 extra roostervrije uren kopen uit hun loopbaanbudget. De nieuwe cao
biedt corporaties voor het eerst de mogelijkheid om betere arbeidsvoorwaarden
aan te bieden. Ook krijgt maatwerk op corporatieniveau meer kans. Zo kunnen
woningbouwvereniging hun werknemers aanbieden om vier dagen van negen uur te
werken.

Reageer op dit artikel