nieuws

Garantieprijs voor verkoop koopwoning

woningbouw

Noord-Brabant lanceert de Verkoopgarantie.

Het is een van de maatregelen waarmee de provincie de woningmarkt uit het
slop wil halen. Het aantal Brabanders dat wil verhuizen neemt hand over hand
toe. Dit blijkt uit de Brabantse woningmonitor. In het voorjaar verwachtte 30
procent van de ondervraagden binnen vijf jaar te verhuizen, nu is dat 32
procent. Ook vindt 52 procent het nu een gunstig tijdstip om een woning te
kopen. Net als uit de analyse van de NVM blijkt ook uit de woningmonitor dat
potentiële kopers eerst hun oude huis willen verkopen voordat zij een ander huis
kopen. “Dat treft, want we hebben juist de besluitvorming afgerond over de
Brabantse Verkoopgarantie”, zegt gedeputeerde Paul Rüpp in reactie op de
cijfers. De Verkoopgarantie houdt in dat de koper zeker weet dat zijn oude
woning tegen een vooraf vastgestelde garantieprijs wordt opgekocht als hij er
niet in slaagt het binnen twee jaar te verkopen. De regeling is het sluitstuk
van een pakket maatregelen dat Brabant heeft genomen om de gevolgen van de
crisis voor de woningmarkt te beperken. “Het beleid is er nu, eerder dan andere
provincies en eerder dan het Rijk. En afgaande op de signalen uit de markt
sluiten onze maatregelen goed aan op de vragen uit de markt”, aldus Rüpp.

Waardebescherming

Naast de verkoopgarantie kent de provincie ook de Brabantse
Waardebescherming, een compensatie van 50 procent van het eventuele
waardeverlies bij noodzakelijke verkoop van een nieuwbouwwoning binnen drie jaar
na aankoop, de subsidie Woonlastenverzekering, 25 procent subsidie op de premie
van de verzekering en de starterslening waarover drie jaar lang geen rente en
aflossing hoeft te worden betaald. Dat stimulering nodig is, blijkt eveneens uit
de provinciale monitor. Uitgaande van de afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe
woningen wordt een stijgende lijn voorzien in de nieuwbouw van rond de 13.000
woningen per jaar naar 13.500. Feitelijk is dat nu 11.000. Op basis van het
aantal in aanbouw genomen woningen valt de nieuwbouw terug naar onder de 8000.
Ook de groei van de woningvoorraad stagneert daardoor. Voor de langere termijn
na 2011 denkt de provincie uit te komen op 84 procent van de prognose. Alleen
Groot-Kempen komt boven de prognose uit.

Reageer op dit artikel