nieuws

Provincie Utrecht roert zich in besluit over bouwtoren Belle van Zuylen

woningbouw

De provincie Utrecht is begonnen met het ontwikkelen van een hoogbouwnotitie. Naar aanleiding van de uitkomst hiervan beslist de provincie of zij zich wil bemoeien met hoogbouw.

In de notitie zal de provincie het belang bekijken van een beleid rondom
hoogbouw. Woordvoerder Bredt van gedeputeerde Krol (ruimtelijke ontwikkeling)
bevestigt deze ontwikkeling. De gemeente Utrecht en projectontwikkelaar
Burgfonds willen een multifunctioneel gebouw van 262 meter hoog in de Utrechtse
Vinex-wijk Leidsche Rijn bouwen. Op dit moment lijkt de provincie buitenspel te
staan. Zo schreef gedeputeerde Krol afgelopen voorjaar in een commissiebrief dat
de provincie ‘weinig aanknopingspunten’ heeft om hoogbouw tegen te houden. Dat
geldt volgens hem ook voor de Belle van Zuylen-toren. “De conclusie lijkt dan
ook gerechtvaardigd dat, indien de realisering van een bouwwerk als de Belle van
Zuylen-toren in Leidsche Rijn door de provincie zou moeten worden tegengehouden,
daarvoor nieuw beleid moet worden geformuleerd”, stelt Krol in de
commissiebrief. Dat komt volgens de gedeputeerde doordat de Belle van
Zuylen-toren binnen de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (WRO) niet onder het
‘provinciaal belang’ valt.

Standpunt

In het Utrechtse provinciehuis wordt daarover in een hoogbouwnotitie, die in
het najaar op tafel moet liggen, uitsluitsel gegeven. Zo moet er duidelijkheid
komen of de provincie kan beslissen over de komst van de Belle van Zuylen-toren.
Of dat betekent dat de provincie de bouw uiteindelijk zal tegenhouden, is
onduidelijk. Gedeputeerde Krol laat via zijn woordvoerder weten, nog geen
uitgesproken mening te hebben over de toren. “Ik heb nog geen standpunt
ingenomen ten aanzien van deze specifieke bouwplannen. We moeten onderzoeken of
er sprake is van provinciaal belang bij dergelijke ontwikkelingen binnen
stedelijk gebied, die wel impact hebben op de omliggende Nationale Landschappen
zoals in dit geval het Groene Hart. De gedeputeerde vindt het “belangrijk dat we
nu die notitie gaan ontwikkelen, zodat we eventueel beleid op hoogbouw kunnen
voeren.”

Reageer op dit artikel