nieuws

NVB vreest hoger tarief gemeenten

woningbouw

De NVB vreest voor tariefsverhogingen bij gemeenten. Dat zou de doodsteek betekenen voor de woningbouw, schrijft voorzitter Jo Goossens in een brief aan minister Cramer.

Met het toestaan van de verhoging van de Kadastertarieven, heeft de
bewindsvrouw de deuren opengezet voor verhoging van gemeentetarieven. Als reden
voor haar toestemming aan het Kadaster geeft Cramer de lagere inkomsten als
gevolg van minder woningverkopen. De vereniging van ontwikkelaars en
bouwondernemers NVB houdt het hart vast. Niet alleen het Kadaster heeft last van
de stagnerende woningmarkt, ook gemeenten en het Rijk missen inkomsten doordat
veel minder woningen worden gebouwd. Om nog maar niet te spreken van
marktpartijen die nu nog maar zo’n 1000 nieuwe woningen per maand verkopen,
tegen 4000 tot 5000 onder normale omstandigheden. “Dat betekent voor menig
bouwondernemer een omzetverlies van 50 tot 75 procent. Aangezien de vaste kosten
doorlopen, is dat een enorme onbalans tussen kosten en opbrengsten voor deze
ondernemingen”, aldus Goossens.

Dodelijke spiraal

Het probleem wordt volgens hem nog veel groter als overheidsinstanties, zoals
nu het Kadaster, dit vervolgens gaan afwentelen op de marktsector die daardoor
nog meer in de problemen komt. “We moeten oppassen zo niet in een dodelijke
spiraal terecht te komen”, schrijft de NVB-voorzitter. Hij vindt dat Cramer een
precedent heeft geschapen met haar toestemming aan het Kadaster. Gemeenten lopen
door de ingestorte nieuwbouwmarkt miljarden inkomsten mis in het grondbedrijf en
aan bouwleges, onroerendezaakbelasting en dergelijke. Ook het ministerie van
Financiën krijgt minder geld door de afgenomen opbrengsten aan btw, overdrachts-
en inkomstenbelasting. Goossens vreest dat andere overheidsinstanties het
voorbeeld volgen van het Kadaster en de tegenvallende inkomsten compenseren door
verhoging van tarieven. “We raken in een vicieuze cirkel van stijgende kosten en
nog verder afnemende woningverkopen”, schrijft hij.

Reageer op dit artikel