nieuws

Gemeenten tekenen massaal in op stimuleringsregeling woningbouw

woningbouw Premium

Met een gezamenlijk waarde van 220 miljoen euro hebben gemeenten massaal ingetekend op de stimuleringsregeling woningbouw. Dat is ruim honderd miljoen euro meer dan minister Van der Laan (VROM) in de eerste tranche te verdelen heeft.

Vermoedelijk loopt het bedrag van 220 miljoen euro verder op. Volgens Richard
Gielen, woordvoerder van VROM zijn namelijk nog niet alle aanvragen verwerkt.
Alle aanvragen worden de komende maand getoetst op bepaalde voorwaarden. Zo moet
de bouwvergunning voor een woningbouwproject voor 25 maart 2009 zijn
aangevraagd. Gemeenten moeten bovendien kunnen aantonen dat een project door de
crisis kwam stil te vallen. Daarbij moeten gemeenten zelf ook een bijdrage
leveren aan het getroffen woningbouwproject. Per woning draagt Van der Laan
maximaal 10.000 euro bij. Gielen laat weten dat gemeenten die om een relatieve
kleine bijdrage vragen meer kans hebben op subsidie. De aanvragen die niet
beloond worden, komen te vervallen. Wel kan een project opnieuw worden ingediend
bij de tweede of derde tranche waar in totaal nog 295 miljoen euro te verdelen
valt.

Reageer op dit artikel