nieuws

Gemeenten missen miljarden door lagere grondverkopen

woningbouw

Het instorten van de nieuwbouw van woningen scheelt gemeenten miljarden. Alleen al door lagere grondverkopen missen ze 2 miljard euro.

Gemeenten dreigen te maken te krijgen met forse tekorten op hun begroting
door de lagere grondopbrengsten. Dat zegt Adriaan Visser, voorzitter van de
vereniging van gemeentelijke grondbedrijven. Omdat ontwikkelaars nauwelijks meer
nieuwe woningen verkopen en er evenmin animo is voor nieuwe kantoren, kopen
ontwikkelaars geen gronden meer van de gemeenten. “Er zijn zelfs
projectontwikkelaars die gemeenten bellen om grond terug te verkopen”, weet
Visser die directeur is het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Deskundigen denken
dat gemeenten hierdoor op jaarbasis zo’n 2 miljard euro mislopen. Visser meent
dat die schatting realistisch is. Gemeenten kunnen de gaten in hun begrotingen
op twee manieren dichten, verhoging van de lasten, waarvoor NVB vreest, of
bezuinigen, hetgeen vaak op investeringen gebeurt wat eveneens slecht is voor de
bouw. “Tot nu toe hebben gemeenten grondexploitatie altijd gezien als
‘moneymaker’. Iedereen dacht dat de grondprijzen zouden blijven stijgen, zelfs
harder dan de inflatie. Dat is niet langer het geval”, weet NVB-directeur Nico
Rietdijk. Zijn organisatie heeft een half jaar geleden de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten al gewaarschuwd voor de gevolgen van de inzakkende
nieuwbouw voor gemeenten. “Het is echter nog niet overal doorgedrongen”, vindt
hij.

Dalen

Dat blijkt onder meer uit onderzoek naar wat gemeenten met de grondprijzen
doen in tijden van dalende prijzen. In de systematiek van de zogenoemde
residuele grondwaarde, zouden de grondprijzen mee moeten dalen met de
woningprijzen. De helft van de gemeenten zegt echter de grondprijs niet te
willen veranderen en een kwart wil de prijzen zelfs verhogen. Rietdijk vreest
een verschraling van de kwaliteit.

Reageer op dit artikel