nieuws

Amersfoort zet controversieel bouwplan door

woningbouw

De geplande ontwikkeling van Park Randenbroek in Amersfoort is controversieel. Afgelopen week besloot de gemeenteraad dit plan desondanks door te zetten.

De planontwikkeling omvat de bouw van ongeveer 300 appartementen op de plek
van het Elisabethziekenhuis, de bouw van 64 appartementen op de plaats waar nu
nog het sportfondsenbad is en het asfalteren van het ijsbaanterrein. De
planontwikkeling moet financiële middelen genereren voor de herhuisvesting van
het ziekenhuis en het onderhoud van het naastliggende natuurlandschap.
Tegenstanders willen het beekdalgebied helemaal niet opnieuw bebouwen of
gedeeltelijk voorzien van sociale woningbouw. Volgens de woordvoerder van de
Burger Partij Amersfoort (BPA) is het zonde om de groene long van Amersfoort vol
te bouwen vanuit financiële overwegingen.

Reageer op dit artikel