nieuws

Bijl aan de wortel van het corporatiebestel

woningbouw

Neelie Kroes als nachtmerrie voor Nederlandse corporaties. Zo erg zal het misschien nog niet zijn, maar de schrik zit er goed in bij de volkshuisvestingssector.

Minister Van der Laan is in gesprek met Kroes over welke
corporatieactiviteiten er wel en niet met staatssteun mogen worden uitgevoerd.
Aanleiding is een klacht van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in
Vastgoed) die bij Kroes is ingediend over de bevoordeling van woningcorporaties
waarvan in de ogen van de IVBN sprake zou zijn. Eurocommissaris Kroes van
Mededinging wil zich niet inhoudelijk bemoeien met de Nederlandse
volkshuisvesting, maar verwacht wel dat Nederland afbakent welke inkomensgroepen
in aanmerking mogen komen voor sociale huurwoningen. Daarbij is het streven dat
corporaties jaarlijks ten minste 80 procent van hun vrijkomende huurwoningen met
een huurprijs tot de huurtoeslaggrens verhuren aan huishoudens met een
jaarinkomen tot 28.400 euro. De bijl aan de wortel van het corporatiebestel,
vindt Aedes-voorzitter Marc Calon. Als 80 procent van de woningen wordt
toegewezen aan de door Kroes voorgestelde doelgroep, zal de corporatiesector
ongekend krimpen. Van de huidige 2,4 miljoen woningen nu zullen 800.000 woningen
overblijven. Daarmee, schetst Calon, komt onze brede, sterke internationaal
gewaardeerde volkshuisvestingssector op de tocht. Ronald Paping, directeur van
de Woonbond, waarschuwt dat de woningmarktpositie van de “bescheiden
middeninkomens” ernstig worden ondermijnt. Het wetsvoorstel leidt tot
segregatie, bekritiseren corporatiedirecteuren. Van der Laan komt op dit punt in
een vreemde spagaat; hij is immers ook minister van integratie. De corporaties
vragen zich af waarom Van der Laan de staatssteundiscussie nu weer oprakelt. “Er
wordt nogal sterk naar Brussel gekeken”, vindt de VNG. De minister zal volgens
de corporatiewereld het gevecht aan moeten gaan met Brussel.

Munitie

Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) heeft alvast wat munitie voor Van der Laan. Europa is
vergeten corporaties een juridische plek te geven, vindt hij. “Het is altijd: of
staat of markt. Een andere vorm kennen ze niet. Zo wordt iets al gauw verdacht
als staatssteun. Zo kan ik het ook”, schamperde hij vorige week bij een
hoorzitting in de Tweede Kamer. Europa moet volgens hem anders leren kijken naar
dit soort organisaties. “Anders blijft de discussie alleen maar gaan over
ongeoorloofde staatssteun. Dat is een primitieve en ouderwetse discussie. Dat
komt omdat het Europese recht gedomineerd wordt door Franse juristen die het
verschil tussen staat en markt als enig nuttig onderscheid hanteren. Dat moet
maar eens afgelopen zijn.”

Reageer op dit artikel