nieuws

Binnen vijf jaar brandveilige woningen

woningbouw Premium

Woningcorporatie Ymere zal haar brandonveilige huurwoningen in de gemeente Haarlemmermeer binnen vijf jaar bouwkundig aanpassen.

Particuliere eigenaren krijgen eveneens vijf jaar om bouwkundige maatregelen
te nemen. Als overbrugging plaatst Ymere rookmelders in alle betrokken
huurwoningen en biedt de gemeente rookmelders aan voor de particuliere
eigenaren, tegen een gereduceerde prijs. Dat maakte de gemeente Haarlemmermeer
bekend op een persconferentie. Rookmelders zijn niet voldoende om de woningen
aan de wet- en regelgeving te laten voldoen, maar de gemeente verwacht van de
tijdelijke maatregel wel een verbetering van de veiligheid. De bewoners krijgen
tijdig een signaal als er brand is, zodat zij zichzelf en anderen in veiligheid
kunnen brengen. De gemeente gaat ook het gedrag van de bewoners beïnvloeden door
gerichte communicatie. Zij moeten apparaten niet op stand-by laten staan,
cv-ketels en wasdrogers goed laten onderhouden en voorzichtig zijn met koken. De
gemeente heeft 144.000 euro uitgetrokken voor het project. Daarvoor is reeds een
onderzoek gedaan, waarvan de resultaten nu bekend zijn. De aanleiding tot het
Plan van Aanpak ‘brandveiligheid woningen met een verhoogd risico op
branddoorslag en brandoverslag’ is de grote brand in Hoofddorp op 16 augustus
2008. Daarbij ontstond brand in de woonkamer van een rijtjeswoning uit de jaren
’60 met een plat dak. De hete rookgassen zochten hun weg via een daklicht,
waarna de bitumen dakbedekking vlamvatte. De dakisolatie, 40 millimeter
polystyreen en 60 millimeter polyurethaan, begon te smelten en vloeide in de
ruimte tussen het dakbeschot en het plafond.

Open ruimte

Daarna breidde de brand zich razendsnel uit over alle dertien woningen, via
de doorlopende open ruimte tussen de regels op de dakbalken, boven de bouwmuren
en onder het dakbeschot. De woningscheidende constructie hoort een weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag te hebben van tenminste 20 minuten. Uit het
bouwtekeningenonderzoek bleek, dat de woningen met het brandonveilige detail
zijn ontworpen en uitgevoerd. De laatste renovatie heeft plaatsgevonden in 1991.
Het gebrek is toen niet verholpen. De gemeente heeft in de afgelopen maanden een
steekproef van 7462 woningen laten onderzoeken. Daarvan bleken 3123 woningen te
voldoen aan de wettelijke eis. De brandonveilige toestand van de woningen in
Haarlemmermeer is geen uitzondering. Volgens VROM staan in Nederland zo’n
100.000 woningen die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De gemeente
Heerlen waarschuwde in 2005 reeds voor brandonveilige constructies van platte
daken van portiekwoningen. VROM publiceerde in 2008 een Inspectiesignaal over de
brandwerendheid van dakconstructies. De gemeente Haarlemmermeer verwacht dat
voor enkele duizenden euro’s per woning de situatie brandveilig kan worden
gemaakt.

Reageer op dit artikel