nieuws

Flat moet wijken voor nieuw busstation gemeente Tilburg

woningbouw

De huidige locatie van het busstation in Tilburg blijft ook de beste plek voor een nieuw busstation.

Tot die conclusie komt het college van B en W na het bekijken van een aantal
opties, waarbij uitgegaan is van een toename van het aantal busritten met 40
procent. In het beoogde ontwerp wordt het busstation een eilandperron, met
rondom de halteplaats, in combinatie met een woongebouw op poten van zes meter
hoog. Dat gebouw biedt ruimte aan vijftig appartementen. Bewoners kunnen
parkeren in een parkeerkelder onder een deel van het nieuwe busstation.

Verhuizen

Om plaats te maken voor het nieuwe station moet de nabijgelegen flat
Tilburion met 42 appartementen gesloopt worden. Hierover gaat de gemeente met de
bewoners in gesprek. Zij krijgen het aanbod om te verhuizen naar het nieuwe
complex. De bouw begint in 2012. De kosten bedragen ruim 14 miljoen euro. Voor
die tijd wil het college nog 687.000 euro uittrekken om het huidige busstation
op te knappen. Tijdens de bouw van het nieuwe busstation is een tijdelijk
busstation nodig.

Reageer op dit artikel