nieuws

Almere eist metro dwars door IJmeer

woningbouw

Als er geen metrolijn komt in het IJmeer, moet het kabinet op zoek naar andere locaties voor zestigduizend woningen.

Dat zegt Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening in Almere, vandaag
in deze krant. Tot 2030 moet de groeistad 60.000 woningen bouwen. Volgens
Duivesteijn kan dat alleen als er een “alzijdig metronetwerk” komt. De beoogde
IJmeerlijn takt aan op de metro Amsterdam en wordt doorgetrokken naar Utrecht.
“Ik zet niemand het mes op de keel. Het is gewoon een kwestie van nuchter
nadenken over de ontsluiting van de stad.” De wethouder gaat er vanuit dat de
bouw over vijf jaar kan beginnen. Een autoweg in het IJmeer sluit Almere niet
uit. Amsterdam daarentegen ziet daar weinig heil in. De IJmeerlijn op een brug
of in een tunnel is een “onmisbaar” onderdeel in de verschillende
groeiscenario’s die minister Cramer (VROM) vandaag krijgt uitgereikt. Almere
stelt samen met Amsterdam voor 20.000 woningen te bouwen in het Markermeer, op
drie eilanden met elk een eigen waterkering. Volgens Almere is het tij gekeerd
voor buitendijks bouwen. Cramer ziet dat ook zo. “Het mooie is dat nu een
buitendijkse ontwikkeling en een stimulans van de ecologie in IJmeer en
Markermeer elkaar niet bijten. Integendeel, ze versterken elkaar. Buitendijks
bouwen verhoogt de urgentie van een ecologische investering aanzienlijk. Een
investering in het IJmeer en Markermeer maakt het mogelijk dat mensen op een
duurzame én aantrekkelijke manier kunnen wonen. Verschillende milieuorganisaties
zien dat nu ook.” Minister Eurlings (verkeer en waterstaat) zei gisteren meer
tijd nodig te hebben om Cobouween zorgvuldig commentaar op de plannen van Almere
te geven. De IJmeerlijn komt overigens niet in de gisteren gepresenteerde Nota
mobiliteit voor.

Reageer op dit artikel