nieuws

Stadgenoot wil snel woningen bouwen

woningbouw

De nieuwe Amsterdamse woningbouwvereniging Stadgenoot belooft snel duizenden woningen neer te zetten. De fusiecorporatie komt voort uit de samensmelting per 1 juli van Het Oosten en de Algemene Woningbouw Vereniging.

De fors gestegen bouwkosten zijn voor bestuursvoorzitter Gerard Anderiesen
geen reden om minder te bouwen. “We hebben een stevig investeringsprogramma. Het
bouwen voor sociale woningbouw kost tegenwoordig 200.000 euro per nieuwe woning.
De opbrengsten van de verhuur zijn over de hele levensduur gezien een stuk
lager: 110.000 euro.” Onrendabel dus. “Dat is woningbouw al tien, vijftien jaar.
Om de tekorten te dekken verkopen we jaarlijks zo’n vijfhonderd woningen.” De
topman begrijpt best dat de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest
corporaties en bouwers wil prikkelen om de bouwproductie in de hoofdstad op te
schroeven. Bouwbedrijven die dralen, betalen een hogere reserveringsvergoeding.
Met de maatregel wil Amsterdam de tegenvallende bouwproductie aanpakken. Doel
was voor 1 juni minimaal tweeduizend woningen in aanbouw te hebben. De teller
bleef echter steken op slechts 1124. Beboeten is volgens de bestuursvoorzitter
geen goed plan. “Dat gaat uit van het idee dat bouwende partijen niet zouden
willen starten met bouwen. Dat is iets te snel gedacht. Wij willen écht tempo
maken.” De bereidheid om te bouwen is bij de corporaties juist groter geworden,
stelt Anderiesen. De situatie in de jaren 2001, 2002 was stukken erger. “We
hadden destijds te maken met een stagnerende kopersmarkt. Bovendien was er veel
gesteggel tussen corporaties, gemeenten en stadsdelen.”

Boete

In de ogen van Anderiesen is het vooral de gemeente die de projecten ophoudt.
“Als je degene die schuldig is aan de vertraging een boete laat betalen, dan
zijn wij netto-ontvanger”, meent Anderiesen. Bezwaarprocedures, fijn stof bij
snelwegen. Er is bijna geen project waarbij geen vertraging optreedt.” Dat
oponthoud ligt dus niet alleen aan bouwers die wachten in de hoop op betere
marktomstandigheden. Corporaties hebben het misschien wel makkelijker dan
bouwbedrijven, geeft hij toe. “Wij kunnen nieuwbouwwoningen die moeilijk te
verkopen zijn in de huur zetten.” Om de bouwproductie verder op gang te helpen,
gaat Stadgenoot een eigen ontwikkelorganisatie opzetten. Op dit moment doen de
ontwikkelaars Kristal en Delta Forte het meeste projectwerk. Ook
gebiedsontwikkeling krijgt meer aandacht en voor het vergroten van de
leefbaarheid zullen gebiedsregisseurs in de wijken gaan werken. “Maar beheer
blijft natuurlijk een belangrijk deel van ons werk”, benadrukt Anderiesen.
Stadgenoot bezit ruim 31.000 woningen en 1.800 bedrijfsruimtes. De corporatie
telt 465 medewerkers.

Reageer op dit artikel