nieuws

Eerste paal voor schoolwoningen in Breda

woningbouw Premium

Op 25 november wordt de eerste paal geslagen van het po ‘schoolwoningen’ aan de Blokmoeren in Breda. De schoolwoningen zullen een aantal jaren als schoollokalen in gebruik zijn bij de basisscholen De Werft en De Hoogakker, waarna ze zullen worden aangepast tot ouderenwoningen. De raad stelde hiervoor een krediet van bijna f. 2 miljoen beschikbaar.

De schoolwoningen zijn ontworpen door C. van Roon van het gemeentelijk
Bouwburo en worden gerealiseerd door aannemingsbedrijf Hofbouwmij BV uit Bavel.
Volgens planning zal de bouw in mei 1994 zijn voltooid. De nu nog in gebruik
zijnde noodlokalen zullen worden verplaatst naar Overkroeten ten behoeve van de
katholieke basisschool Kievitsloop. Op het terrein dat daardoor vrijkomt ke dan
ook woningen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel