bouwbericht

‘Eilanden van Hain’ Krommenie gebaseerd op oude polders Zaanstreek

woningbouw 5517

‘Eilanden van Hain’ Krommenie gebaseerd op oude polders Zaanstreek

Jaarlijks duizend woningen aan de woningvoorraad toevoegen, dat is de ambitie van de gemeente Zaanstad. Volgens wethouder Kreiger is het aanbod voor woningzoekenden in de gemeente te laag. Gelukkig staat een flink aantal nieuwbouwprojecten op stapel. Zo is deze week bekend gemaakt dat AM aan de slag gaat met het plan ‘Eilanden van Han’, met circa 235 woningen in Krommenie (gemeente Zaanstad). Eerder deze maand tekende de gemeente een intentieovereenkomst over de bouw van de eerste honderd woningen op het Hembrugterrein.

Wonen

Bouwen ca. 235 grondgebonden woningen op de voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil aan de Marslaan. Plan 'Eilanden van Hain'.

KROMMENIE | Ontwerp | € 10.000.000 - € 50.000.000

‘Eilanden van Hain’ bestaat uit grondgebonden woningen en verrijst op de locatie waar de sportvelden van Provily en Slibkkuil lagen. Het gaat om een locatie met een oppervlakte van 13,8 hectare. AM Noordwest is de ontwikkelaar van het project, Common Affairs is verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen. Ook FLUX Landscape Architecture is nauw bij het project betrokken.

Het plan – aan de westkant in Krommenie – is gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek. De ‘Eilanden van Hain’ wordt een waterrijke woonwijk, aldus de architect. ‘Het karakteristieke, grillige slagenlandschap van de oude polders van de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is, is inspiratiebron geweest’. Het plangebied ligt op de grens van dorp en landschap. ‘Met de aanleg van nieuwe waterverbindingen dringt de omringende natuur diep het plangebied binnen’. De voormalige sportvelden veranderen zo in eilanden. Het typisch Hollandse dorpslint heeft model gestaan voor de opbouw van de eilanden. Er wordt nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer.

De architectuur van de huizen wordt omschreven als eigentijds, duurzaam en circulair, maar ‘tegelijkertijd diep geworteld in de principes van de oudste huizen en schuren uit de Zaanstreek’. ‘De kenmerkende, soms eigenwijze silhouetten van de traditionele schuren en pakhuizen met hun pure en eenvoudige detaillering zijn als uitgangspunt genomen’, aldus de architect. Ook het materiaalgebruik – hoofdzakelijk hout – is typisch Zaans. Door verspringende rooilijnen en variatie in woningen moet er een ‘informele sfeer’ ontstaan.

Het ontwerp is nog niet definitief. Geïnteresseerden, omwonenden, partners en andere betrokken partijen gaan samen verder nadenken over de woningontwerpen en woonsferen. Dat gebeurt onder meer tijdens participatieavonden.


Plaats: Krommenie
Opdrachtgever: AM Wonen
Ramingsgroep: 25 miljoen
Nummer: 504846


Uitgebreide informatie over dit project zien, inclusief alle contactpersonen en marktpartijen? Bekijk dit project op bouwberichten.nl. Heeft u een inhoudelijke vraag of opmerking, neem dan contact op met het redactieteam van Cobouw Bouwberichten: content@vakmedianet.nl.

Reageer op dit artikel