blog

Innovaties in de etalage

woningbouw Premium 464

Innovaties in de etalage

Alles wat we bouwen of transformeren is vanaf het plaatsen van de eerste bouwketen voor iedereen zichtbaar. En hoewel we in het zicht van iedereen de openbare ruimte een ander aangezicht geven zijn we soms toch nog een vrij ingetogen branche.

Wat we doen vinden we, techneuten als we vaak zijn, de gewoonste zaak van de wereld. Toch moeten we veel meer laten zien waar we toe in staat zijn. Dat is namelijk hard nodig om elkaar te inspireren en om tot innovaties te komen.

Stapje verder

Zo heeft Platform31 onlangs een zogenoemde projectetalage met voorbeeldprojecten van betaalbare nieuwbouw op de website gezet. Deze ‘etalage’ bevat innovaties die worden gedeeld en heeft als doel de bouw van betaalbare woningen te stimuleren.

Een dergelijk overzicht met voorbeelden van hoe verschillende partijen innovaties hebben toegepast en waar die toe hebben geleid, is dé manier om met elkaar in gesprek te gaan. Er ontstaat dan kennisoverdracht waardoor de innovaties weer een stapje verder worden gebracht.

Bouwproductie op peil

Want dat we innovaties nodig hebben om de huidige opgaves die er liggen het hoofd te bieden, staat buiten kijf. Alleen met behulp van innovaties kunnen we de fors achterblijvende bouwproductie naar het gewenste aantal woningen tillen.

En alleen met innovaties slagen we erin om de bestaande voorraad van het gas af te halen en de bebouwde omgeving vergaand te verduurzamen. De vraagstukken die er op tafel liggen zijn zó complex dat we als sector wel moeten delen. En met delen bedoel ik het delen van kennis, het delen van processen én het delen van productinnovaties.

Ontzorgen

Opdrachtgevers zijn op hun beurt langzaam maar zeker bezig om capaciteit voor de toekomst te borgen. Ze willen graag ontzorgd worden en dan pas over geld gaan praten. Terwijl het nog niet eens zo lang geleden tijdens de crisis, precies andersom was en alles vooral om de laagste prijs draaide.

Kortom, er is een kanteling aan de gang. Ik zie dat een groeiend aantal partijen hun kennis graag delen. We moeten daarom nóg meer laten zien waar dit alles toe kan leiden. Goed voorbeeld is nu eenmaal goed volgen.

Bart Hendriks

Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel