blog

Slimme gemeenten

woningbouw Premium 731

Slimme gemeenten

De druk op de woningbouw neemt overal om ons heen toe. We gaan nu de tol betalen voor de enorme productieterugval die we in de crisisjaren hebben gehad. Dat geeft ook druk op de colleges die momenteel in tal van gemeenten worden geformeerd of net geïnstalleerd zijn.

Ondanks die toenemende druk op de woningmarkt zie je toch gemeenten die de grondprijzen aan het opkrikken zijn. Ik ken zelfs gemeenten die aan de grond voor sociale huurwoningen een commercieel prijskaartje hangen. Ik snap het economische beleid wel, maar maatschappelijk gezien is het verre van verstandig. Het tegenargument van deze gemeenten ligt natuurlijk voor de hand; ‘matigen jullie je bouwkosten dan maar eens’.

Goede sfeer

Om de vastlopende woningmarkt weer vlot te trekken, hebben we elkaar keihard nodig. We moeten slimme afspraken maken om de komende jaren voldoende productie te hebben. Dat betekent dat de nieuwe colleges als eerste met corporaties, beleggers en ontwikkelende bouwers om de tafel gaan zitten.

Nu is het ontwikkelen van samenwerkskills niet bij iedereen in de branche even goed gelukt. Dus waar samenwerking niet direct lukt, kunnen de interventieteams van minister Ollongren wellicht helpen. De teams zorgen voor een goede sfeer om elkaar aan te spreken, maar ook vaak net een beetje meer inspiratie.

(Niet) keihard vasthouden

Zeker waar gemeenten het ‘eigen-grond-eerst’-principe hanteren, met corporaties prestatieafspraken hebben gemaakt en denken te verdienen aan koopwoningen, kunnen deze teams wat betekenen. Het zijn samen met beleggers vier verschillende domeinen die door interventieteams met elkaar verbonden kunnen worden. Collega Hans Smit van Janssen  de Jong pleitte onlangs in deze krant zelfs voor aanscherping van de crisis- en herstelwet, om de interventieteams mogelijk wat meer armslag te geven.

Aan de andere kant kun je pas verder als partijen bereid zijn niet keihard aan hun eigen positie vast te houden. Daarvoor heb je samenwerkzin en realiteitszin nodig. Ik hoop dat de nieuwe coalities openstaan voor slimme samenwerkingen. Want één ding is inmiddels wel duidelijk: als elke partij ieder voor zich de strijd aan gaat, verliezen we met z’n allen.

 

Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel