blog

Dan begint het te kriebelen

woningbouw 1229

Dan begint het te kriebelen

Daar is die dan, de bevestiging van de Griffier van de Tweede Kamer van het Rondetafelgesprek verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector. De vaste commissieleden voor Binnenlandse Zaken willen door experts worden bijgepraat.

In het begeleidend schrijven kreeg ik zelfs de uitdaging voorgeschoteld; om mijn licht te laten schijnen over oplossingsrichtingen, rekening houdend met de specifieke aard van de koopsector, als daar zijn: grote aantallen eigenaren; een grote variëteit in huizen en een verscheidenheid aan belangen en financiële en technische mogelijkheden.

Er staat iets te gebeuren

En dan gaat het kriebelen over naar kleine steekjes in mijn onderbuik. Het lijkt op het moment toen ik mijn vrouw twee jaar geleden ten huwelijk vroeg, maar ook op het gevoel tijdens de geboorte van mijn oudste zoon 21 jaar geleden. Zo’n gevoel van er staat iets te gebeuren wat bepalend is voor de nabije toekomst.

De volzin vanuit het presidium bevat heel veel vraagstukken, uitdagingen en snakt naar oplossingen en uitvoeringsrichtingen. Ook is er nog het recente besluit van onze rijksoverheid  om voor 2030 van het aardgas af te zijn, waarbij Mark Rutte onomwonden toegaf nu nog niet te weten hoe dat allemaal moet gaan gebeuren.

Anders samenwerken moet

Oplossingen liggen er voor het oprapen, je moet ze alleen in het juiste perspectief plaatsen en mandaat meegeven. Het vraagt in elk geval om nieuwe samenwerkvormen. Dat heb ik als programma-regisseur wel gemerkt in het Europese OP Zuid programma Sneller en Beter naar Nul op de meter.

Het heeft 1,5 jaar geduurd voordat de coalitie van gemeenten, woningcorporaties en industriële aanbieders van een aanvankelijke transactionele samenwerking elkaar vonden in een ondernemende samenwerking. De afgelopen vier jaar heb ik binnen de energietransitie met mijn voeten in de klei gestaan.

Ik heb gezien dat bewoners door slechts een bushokje te verplaatsen, plotseling  achter wijkaanpakken gingen staan. Maar ook dat de politiek hard oordeelt over het mislukken van een innovatie (Nulopdemeter in Tilburg) terwijl dat juist zo nodig is om te leren. Zo heb ik nog wel tientallen andere voorbeelden en denkrichtingen. Oeps, volgens de uitnodiging  heb ik maar 10 minuten.


Peter Linders, programmaregisseur van het OPZUID programma SBNoM

Reageer op dit artikel