blog

(ver)koop jij ook onbewust een huis?!

woningbouw 979

(ver)koop jij ook onbewust een huis?!
Suzanne van de Kerk

Ongeveer 95% van ons gedrag gebeurt onbewust. Bovendien blijkt dat ons onbewuste veel beter is in het nemen van complexe beslissingen. Kun je de grote, complexe beslissing van het kopen van een huis dus beter aan het onbewuste overlaten?

Hoogleraar sociale psychologie Ap Dijksterhuis heeft aangetoond dat mensen onbewust beïnvloed kunnen worden en dat ons bewuste wordt aangestuurd door onbewuste processen. Misschien ken je het voorbeeld dat het horen van Franse of Duitse muziek in een wijnwinkel leidde tot respectievelijk meer verkoop van Franse of Duitse wijn?

Ons ‘onbewuste’ kan ruim tweehonderdduizend keer meer informatie verwerken dan ons ‘bewuste’. Je kunt namelijk maar aan een beperkt aantal signalen tegelijk bewust aandacht besteden. Daardoor is vaak sprake van selectieve waarneming: je kunt je niet bewust herinneren iets gezien te hebben én bent je er niet van bewust dat die effecten er wel degelijk zijn. En omdat onbewuste processen per definitie niet met het bewuste waarneembaar zijn, geeft het vragen aan mensen zelden het juiste inzicht in de echte redenen van het gedrag.

3 gradaties

Je kunt 3 gradaties onderscheiden in de mate waarin mensen zich bewust zijn van onbewuste beïnvloeding: input of verwerkings-, proces en gedragsniveau. Hoe zou je onbewuste beïnvloeding kunnen gebruiken op deze niveaus om mensen een betere keuze te laten maken bij het kopen van een nieuwbouwhuis?

Op gedragsniveau (het kopen van het huis) zou je geïnteresseerden kunnen adviseren om na een gesprek twee dagen niet te veel aandacht te besteden aan de koopbeslissing. Het onbewuste gaat dan aan het werk. Een paar dagen later neemt men vanuit dit onbewuste de beste beslissing.

In de oriëntatiefase naar een nieuw huis (het procesniveau) zou je mensen kunnen helpen in hun keuze door hen een automatische virtuele ‘social home tour’ aan te bieden. Datamining, facebook informatie en voorspellende data maken het mogelijk om mensen zich direct thuis te laten voelen doordat het huis wordt voorzien van hun voorkeuren: meubels die je prachtig vindt, je favoriete muziek als achtergrondmuziek, foto’s aan de muur van vrienden en dingen die je interesseren.

De echte uitdaging is wat mij betreft om nóg eerder, als mensen nog een latente verhuisbehoefte hebben (input- of verwerkingsniveau), bewust en onbewust on- en offline aanwezig zijn zodat de behoefte manifest wordt.

Denk jij ook dat we mensen in de toekomst hun huis echt (kunnen laten) kiezen met hun intuïtie?


Yvonne van Mierlo
directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed

Reageer op dit artikel