blog

Gewoon doen

woningbouw Premium 713

Gewoon doen

Hoogleraar Peter Boelhouwer liet vorige week in deze krant weer van zich horen. De woningmarktbrief die minister Ollongren naar de Tweede Kamer had gestuurd en waarin zij schreef afspraken te willen gaan maken over de bouwproductie, vindt hij veel te mager. Hij ziet het helemaal misgaan op de woningmarkt en roept daarom op tot actie. We kunnen er niet om heen dat we voor een flinke opgave staan. Wát we allemaal moeten doen staat prachtig verwoord in de Bouwagenda en het Regeerakkoord. En hier in mijn provincie is daar bijvoorbeeld onlangs nog de Brabantse Agenda Wonen bij gekomen.

De hamvraag is alleen hoe we dat nu precies gaan doen. Zo is Boelhouwer van mening dat, als het bijvoorbeeld gaat om het aanjagen van de bouwproductie, de minister een flinke zak geld mee moet nemen om regionale bestuurders te verleiden.

Los van het feit of dit nu wel of niet de juiste oplossing is, vind ik dat we vooral gezamenlijk aan de juiste aanpak moeten werken. Op deze plek heb ik vaker bepleit dat overheden de vleugels richting het bedrijfsleven uit moeten slaan. In Brabant is die handschoen opgenomen. Vorige week hadden wij daarom hier in het bedrijf het Brabantse Bouwplatform Wonen te gast. Een provinciale vertegenwoordiging onder leiding van gedeputeerde Erik van Merrienboer kwamen bestuurders van gemeenten en corporaties sparren over de opgaven die er liggen.

De onderwerpen die wij op de agenda hadden staan waren het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, het versnellen van de woningbouwproductie en het belang van herontwikkelen en transfomeren. Bij het verduurzamen van de bebouwde omgeving hebben we het ook gehad over de stap naar gasloze wijken. En als het gaat om de woningbouwproductie moeten er de nodig maatregelen worden genomen om deze op de juiste wijze te laten aansluiten bij de echte latente vraag. Het bouwplatform gaat op basis van Brabantse ‘best practice’-projecten nu concreet aan de slag. Gezamenlijk de schouders eronder. Of op z’n Brabants: ‘gewoon doen!’Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel