blog

‘Best handig, die Ladder duurzame verstedelijking’

woningbouw 1473

‘Best handig, die Ladder duurzame verstedelijking’

Er is blinde paniek op de woningmarkt. Al ruim een jaar woedt een beladen (lobby)debat waar we in Nederland het gewenste aantal van maximaal 1 miljoen nieuwe woningen gaan bouwen. Op diverse podia wordt gesproken over woningnood.

Er wordt, alsof er geen crisis is geweest, zelfs al gesproken over de noodzaak van een Vinex-achtige operatie. Dit terwijl we weten dat behaalde woonsuccessen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Door betrokkenen wordt vooral gemakzuchtig naar anderen gewezen as de vraag gesteld wordt wie er verantwoordelijk is voor de lage woningbouwproductie. Met name de lagere overheden met hun regels en traagheid krijgen er flink van langs. Het Rijk moet maar ingrijpen.

Noodplan woningbouw

Opgezweept door de ramingen van het Economisch Instituut voor de Bouw, angstige berichten over de schade voor de ‘BV Nederland’ en de altijd prikkelende columns van bouwprofessor Friso de Zeeuw is er nu zelfs een ‘Noodplan woningbouw’ nodig. Onder leiding van een Rijksbouwminister moeten die lastige lagere overheden terug in hun hok en gewoon veel en snel gaan bouwen. Vooral in de Randstad moeten snel weilandlocaties worden aangewezen.

Kop van Jut

De burger moet ook minder bezwaar gaan maken en vooral die verfoeide Ladder duurzame verstedelijking is de kop van Jut. We moeten tempo maken en dit kan alleen op een soort Vinex-manier. Het is mooi meegenomen als een deel van de nieuwe woningen via de (te) complexe, kostbare en tijdrovende inbreiding en transformatie kan worden gerealiseerd, maar dit zet volgens de bouw- en ontwikkelsector te weinig zoden aan de dijk. Winst is wel dat in een jaar tijd inbreiding en transformatie al lang niet meer als spreekwoordelijke druppel wordt gezien. Best handig, die ladder …

Heerlijk onverschrokken

Inmiddels gaan steden en regio’s heerlijk onverschrokken, met de ladder in de hand, door met de duurzame verstedelijking en versterken van het vestigingsklimaat. Op diverse plekken worden discussies gevoerd over werk maken van de flexibele schil, hoogbouw, ‘tiny houses’ en transformatie van oude werkgebieden.

En wat blijkt? De Noordvleugel van de Randstad zet in op 250.000 woningen, Den Haag-Rotterdam (MRDH) en de regio Utrecht praten al over 200.000 en focussen nadrukkelijk op inbreiding. In overige delen van de Noord- en Zuidvleugel komen er ook nog minimaal 50.000 woningen bij. Brabant focust op 70.000 woningen via inbreiding en typeert inbreiden al als het nieuwe bouwen. Cijfers voor Gelderland wijzen in de richting van 40.000. Voor het gemak gaan we uit van 40.000 voor andere regio’s als Groningen (10.000), Zwolle (5.000), Twente (5.000), Alkmaar (5.000), etc.

Iedereen wil tempo maken

Steden, regio’s en provincies zijn dus hard bezig met plannen voor maar liefst 650.000 nieuwe woningen. Laten we stoppen met naar elkaar wijzen en er gezamenlijk voor zorgen dat die 650.000 woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd door markt en overheid gezamenlijk. Iedereen wil immers tempo maken. Er zijn genoeg structureel leegstaande gebouwen die we flexibel kunnen benutten voor het lenigen van de meeste acute woningnood. Dáár zou het noodplan voor de woningbouw zich op moeten richten.

En nu aan de slag!dr. Cees-Jan Pen is Lector ‘De Ondernemende Regio’ Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht.

Reageer op dit artikel