blog

Rituelen

woningbouw 339

Rituelen
Suzanne van de Kerk

De eerste stap van een nieuw begin is stoppen met wat je deed. Dagelijks geeft de @filosoof op social media stof tot nadenken. Deze wijsheid is helaas van toepassing op een (groot) deel van de bouw- en ontwikkelsector.

Duidelijk is dat er wat moet gebeuren om de bouwproductie te verhogen. Voorkomen moet worden dat de ‘woningnood’ een echte bedreiging voor economische groei en voor de duurzame groei van onze stedelijke regio’s gaat worden.

Te complex en te kostbaar

Opmerkelijk is dat (een groot deel van) de sector niet verder komt dan maatregelen die ruim 25 jaar geleden werkten: een nieuw soort Vinex-operatie onder Rijksregie (deltaplan wonen) en miljarden ‘stadsvernieuwingssubsidies’ om binnenstedelijk bouwen te stimuleren. Het Rijk wijst een aantal weilanden aan voor grootschalige nieuwe woonwijken en omdat de overheid zo graag wil verduurzamen, zijn er forse Rijkssubsidies nodig. Gemeenten en (communistische) provincies bakken er weinig van, dus teruggegrepen wordt op oude rituelen die ooit werkten. Dit wordt kracht bijgezet door zuchtend en steunend erop te wijzen dat meer duurzame rituelen te lang duren, te complex zijn en te kostbaar.

Druppel op de woningnoodplaat

Het recente Manifest binnenstedelijke gebiedsontwikkeling – gesteund door onder meer de Neprom, Bouwend Nederland en de grote steden – bewijst dat het ook anders kan. Gestopt wordt met maar herhalen dat transformatie en herbestemming de druppel op de ‘woningnoodplaat’ is, maar juist een substantiële bijdrage levert voor het oplossen van ‘woningnood’.

Hoogbouw

Ook gewilde woonsteden en regio’s als Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Arnhem laten zien dat 10.000-en woningen in bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. Een ander mooi voorbeeld is dat – vergelijkbaar met Rotterdam – recent ook in Amsterdam rond de Sluisbuurt het debat is gestart dat meer hoogbouw ook een substantiële bijdrage levert voor het oplossen van de ‘woningnood’.

Een laatste trend in een nieuw begin maken met de aanpak van woningnood is in te spelen op de vraag naar klein/micro-wonen op oppervlaktes van 20-50m2. Het bouwen en inbreiden van meer kleinere woningen in hogere stedelijke dichtheden kan wel degelijk woningnood verminderen. Voorwaarde is wel dat de stedelijke voorzieningen en bereikbaarheid op orde zijn.

Jane Jacobs zei al dat oude gebouwen, nieuwe ideeën nodig hebben. We lossen de ‘woningnood’ alleen op als veel meer ruimte komt voor nieuwe, duurzamere ideeën en afscheid wordt genomen van oude rituelen.

 

Reageer op dit artikel