blog

Maatschappelijke innovatie in wonen

woningbouw Premium 214

Maatschappelijke innovatie in wonen
Suzanne van de Kerk

Het is tijd voor een nieuwe mindset op het gebied van maatschappelijke innovatie in wonen. Nodig is een visie vanuit de politiek, beleid van de overheid én erkenning van de rol die commerciële partijen als ontwikkelaars hierin kunnen spelen.

Het verkiezingsdebat ging weinig over wonen. En als het aan de orde kwam, werden de grote benodigde aantallen huizen en de push om dit te bouwen, besproken. Het overheidsbeleid is nog vaak top-down met focus op de ‘gemiddelde burger en consument’.

Maar het gaat om meer dan aantallen en geld. Hoe mooi zou het zijn als het politieke debat gaat over hoe mensen willen wonen en leven en wat de overheid kan doen om woongenot van inwoners te faciliteren?

Inspirerende bottom-up innovatie

Samen met Diversion, een bedrijf dat innovatieve oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vraagstukken, leggen we actief verbindingen met diverse groepen in de samenleving om met hen innovatieve woonprojecten te verkennen en vorm te geven. Ons inziens kan inspirerende bottom-up innovatie ook de basis zijn voor overheidsbeleid rondom wonen. Zodat mensen zelf bepalen hoe ze willen wonen en de overheid de randvoorwaarden creëert en partijen stimuleert om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dat vraagt om slim omgaan met oplossingen die vanuit burgers en bedrijven komen.

Waarom zouden corporaties het alleenrecht hebben?

Zo gaat de maatschappelijke component in bouwen ook over meer dan sociale huur. Co-creërende ontwikkelaars zijn dagelijks bezig met het vervullen van behoeften en wensen van mensen. Hierdoor ontstaan woonvormen, huizen en buurten die sociale cohesie bevorderen, eenzaamheid tegengaan, zelfredzaamheid vergroten, zorgbehoeften uitstellen en meer geluk genereren voor burgers. Commerciële partijen kunnen dan ook een belangrijke rol spelen bij deze maatschappelijke opgaven. Waarom zouden corporaties het alleenrecht daarop hebben?

Laat woongenot vaker de doorslag geven

Innovatieve initiatieven vanuit de markt kunnen meer gewaardeerd worden door niet alleen het idee over te nemen maar vaker daadwerkelijke samenwerking met deze partijen aan te gaan. Of bij selecties de maatschappelijke belangen meer te laten meewegen. Laat toekomstig woongenot, co-creatie en innovatie vaker de doorslag geven en niet alleen hoogste grondprijs. Dit stimuleert bedrijven om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en bij te dragen aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.

Een mooie uitdaging voor een nieuw kabinet!Yvonne van Mierlo is directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed.

Reageer op dit artikel