blog

Hoe we echt gaan versnellen

woningbouw 24

Hoe we echt gaan versnellen

Afgelopen dagen ben ik te gast geweest bij verschillende bijeenkomsten die ‘versnellen’ als onderwerp hadden. Zo spraken we op het Provinciehuis in Den Bosch met vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directies van woningcorporaties over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Het gesprek ging over de juiste kwalitatieve aansluiting tussen marktaanbod en behoefte, schaarse grondposities en vaart maken met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. De urgentie is helder en het is ook duidelijk dat zowel de politiek als de beleidsmakers aandacht voor deze onderwerpen hebben. Waarom lukt het dan niet om te versnellen? Waar zitten de knelpunten en oplossingen?

Gigantische opgave

In een andere bijeenkomst vroegen woningcorporaties zich af hoe zij de verduurzaming van de bestaande voorraad kunnen versnellen. Er ligt immers vanuit het Energieakkoord een gigantische opgave. En ook gemeenten dringen aan op maatregelen terwijl de woonlasten van huurders beheersbaar moeten blijven. Ondanks alle begrip lukt het niet om te versnellen.

Rode draad

Natuurlijk, de uitdagingen zijn groot, divers en niet eenvoudig maar toch zag ik tijdens de bijeenkomsten een rode draad. De oplossingen moeten namelijk komen uit een gezamenlijk gedefinieerde urgentie. Toezichthouders moeten instanties de ruimte geven om beter en effectiever samen te werken. En marktpartijen moeten op hun beurt hun producten en diensten flexibeler en beter aanbieden.

De klantgerichtheid kan veel beter, de kwaliteit van de bedrijfsvoering laat soms te wensen over en door een projectgericht organisatiemodel hobbelen we van project naar project. En dat alles brengt weer een hoge mate van ineffectiviteit met zich mee.

Slimmer samenwerken

Behalve het benoemen van de urgentie draait het dus om slimmer samenwerken. Nu zie je bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld ambtenaren elkaar nog al eens onbewust tegenwerken. Dat maakt processen alleen maar complexer in plaats van dat ze soepeler en dus sneller verlopen. Of corporaties maken met ontwikkelingen een pas op de plaats terwijl het vroegtijdig betrekken van marktpartijen hen kan helpen. Het opbouwen van duurzame relaties staat centraal bij het versnellen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve vraagstukken. Als we ons dat allemaal beseffen gaan we echt vaart maken.Bart Hendriks Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels