blog

2017: De trek naar de stad houdt aan. Hoe lang kan dat nog goed gaan?

woningbouw 724

2017: De trek naar de stad houdt aan. Hoe lang kan dat nog goed gaan?

Er zijn méér banen, méér kansen en de verdiensten zijn hoger. Grote steden trekken om die redenen volop talent aan. Ook hoogopgeleiden uit het buitenland.   

CBS-cijfers van dinsdag bevestigen de aantrekkingskracht van de stad nog eens. De bevolkingsaanwas voor het hele land was in 2016 met  +111.000 fors. Toch waren er heel wat gemeenten in het land met krimp. Daarentegen groeiden de grote steden hard. In de eerste 11 maanden hadden de grote vier samen een aanwas van meer dan 30.000 inwoners. Daarvan nam de hoofdstad er 15.000 voor zijn rekening, Rotterdam was tweede met ruim 8000. Den Haag en Utrecht schreven beiden ruim 4000 nieuwe inwoners bij in de gemeentelijke basisadministratie. 

Hoog opgeleide slashie’s zoeken er nieuwe opdrachtgevers die vooral in compact stedelijk gebied te vinden zijn. Anderen genieten van de talrijke culturele en profane voorzieningen. Datende singles met keuzestress kiezen bij voorkeur een compact appartement of loft in een woontoren in de buurt van diezelfde voorzieningen. Digitaal bestellen ze van daaruit de onmisbare maaltijdbox.    

 We leven niet van vergeten groenten 

In weerwil van idealistisch-romantische ideeën over dorps wonen in duurzame kartonnen huizen – zonder bestrijdingsmiddelen, met vergeten groenten en rioleringen die eindigen in collectieve zelfreinigende vijvertjes – is de realiteit voorlopig die van toenemende trek naar de stad.  

We leven namelijk niet van vergeten groenten maar steeds meer van kenniseconomie. Hoewel de bevolking van de vier grote steden goed is voor circa 14 procent van de inwoners van Nederland, hebben ze samen een aandeel van 33 procent in de Nederlandse economie.     

Door de sterk toenemende woningvraag schieten vooral  in Amsterdam de prijzen omhoog. Jonge gezinnen die sinds de crisis in de wachtstand stonden, pakken nu hun kans en zoeken daarbij hun heil buiten de gemeentegrenzen. In het  ommeland vinden ze een passende woning. Je kunt stellen dat de hoofdstad inmiddels ‘overloopt’.  De uitstroom uit de centrale stad vermindert in feite niet het hoge groeitempo van de Randstadmetropolen. De bevolking klontert er steeds meer samen.  

Overigens is opvallend  dat Rotterdam in 2016 nog niet ‘overloopt’ en ook qua binnenlands saldo in de plus bleef.   

Randstad groeit door ten koste van periferie

Dat  alles blijft  uiteraard niet zonder sociale en economische gevolgen. Het is allang een feit dat de Randstad talentvolle mensen uit de perifere gebieden van het land aantrekt. Dat talent komt niet of nauwelijks terug. Door die uitsortering neemt het contrast tussen de regionale bevolkingen al jaren toe. Alle demografische prognoses wijzen erop dat de Randstad verder doorgroeit ten koste van het perifere Nederland.  

Hoe lang en hoe ver kan dat nog doorgaan? Kijk vanavond om 21.20 uur naar WNL op NPO2  naar “De Stand van het Land” over de gevolgen van leegloop platteland en alsmaar groeiende steden.   Jan Latten is  hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam en CBS hoofddemograaf. 

Reageer op dit artikel