blog

Hun ding

woningbouw

Hun ding
Wiki Commons - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Columnisten buitelen over elkaar heen als het gaat om de wijze waarop onze gebouwvoorraad moet worden verduurzaamd. Stapsgewijs of met grote sprongen. Traditioneel of industrieel. Kleinschalig of grootschalig. Voor de planeet of het eigen profijt. Idealistisch of realistisch. Halfweters en betweters kruisen de degens over de juiste aanpak… En ondertussen doen pandeigenaren en gebruikers wat ze altijd doen: hun ding.

Als we als aanbieders willen dat onze potentiële klanten ons ding gaan doen, kunnen we er maar beter voor zorgen dat ze dat als hun ding herkennen. Hun belang. Hun wens, droom, verlangen of prioriteit. Want anders gebeurt er wat er tot nu toe gebeurt: niet veel.

Woonkamers

Dat lijkt zo simpel. En blijkt in de praktijk zo lastig. Als aanbieders denken we dat er in het verleden enorme series identieke woningen zijn gebouwd. En dat is zo. Maar door bewoning is het huis een thuis geworden en volstrekt uniek. We hebben in Nederland zeven miljoen woonkamers en elk gezin herkent in die massa in een split second zijn eigen woonkamer. Dat wil op zichzelf niet zeggen dat ze allemaal een andere aanpak nodig hebben, maar het illustreert de pluriformiteit aan de vraagzijde. De unieke woonkamer staat symbool voor de eigen wensen, behoeften, opvattingen en houding van mensen voor de verduurzaming van hun woning. Wie meent daar met een uniforme aanpak overheen te kunnen denderen komt van een koude kermis thuis.

Het is onze overtuiging dat de ware opgave niet op wijk-, straat- of woningniveau ligt, maar tussen de oren van de bewoner. Wie daarin niet slaagt komt nergens. Wie daar een voorkeurspositie opbouwt is spekkoper. Dat vergt maatwerk. En voor maatwerk moet allereerst de maat worden genomen. Om dat te mogen doen is toestemming nodig. En die krijg je alleen als men je vertrouwt. Zo begint ook duurzaam bouwen, met het bouwen van vertrouwen.

Syto Goslinga RM 
De Bouwer & Partners, Strategie Marketing Sales

Reageer op dit artikel